zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-3
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Oštećenje i oporavak živčanog sustava 
Voditelj: Gordana Župan
Ustanova: Medicinski fakultet, Rijeka 
Sažetak: Znanja o najvažnijim mehanizmima koji su uključeni u oštećenje mozga u epilepsiji, traumatskoj ozljedi, moždanom udaru i glaukomu, te u oštećenje mozga i perifernih živaca u šećernoj bolesti, nisu dostatna, a nema dovoljno učinkovite farmakoterapije čijom bi se primjenom značajno smanjilo oštećenje živčanog sustava i poboljšao klinički ishod u navedenim entitetima. Osnovna pretpostavka ovog programa je da su u istraživanim oboljenjima i traumatskoj ozljedi mozga patofiziološka osnova oštećenja i načini oporavka živčanog sustava vrlo slični, u pojedinim segmentima istovrsni, te da su u umanjenju ili popravku tih oštećenja učinkoviti lijekovi istih farmakodinamskih skupina. U okviru programa u pokusnih će životinja biti proučavani (1) biokemijski, stanični i molekularni mehanizmi uključeni u oštećenje mozga u modelima epileptičkih napadaja, traumatske ozljede, ishemijskog moždanog udara, šećerne bolesti i glaukoma, (2) regulacija i mehanizmi endogene neuroprotekcije, (3) ekspresija i uloga regeneracijskih REG gena u mozgu u kontrolnim uvjetima, eksperimentalnoj epilepsiji, traumatskoj ozljedi i šećernoj bolesti, te (4) potencijalni neuroprotektivni učinci različitih grupa lijekova koji inhibiraju mehanizme oštećenja i smrti živčanih stanica. Bit će istraživane promjene pokazatelja oksidativnog oštećenja i upalnog odgovora, aktivacija unutarstaničnih signalnih putova, regulacija endogenih protektivnih i neurotrofičnih proteina, opseg i stupanj neurodegeneracije u različitim regijama mozga, u različitim vremenskim razdobljima nakon indukcije eksperimentalnih epileptičkih napadaja, traumatske ozljede mozga, ishemijskog moždanog udara, šećerne bolesti i glaukoma. U pokusnim modelima šećerne bolesti dodatno će biti praćeni navedeni pokazatelji i sposobnost regeneracije u perifernim živcima i skeletnim mišićima. Ovisno o eksperimentalnom modelu, procijenjivat će se neuroprotektivni učinci antiepileptika, protuupalnih lijekova, PPAR-gama agonista, antiapoptotičkih tvari, inhibitora NOS, NMDA i AMPA antagonista, blokatora Ca2+ kanala, eritropoetina, estrogena/progesterona, kanabinoida, te antioksidansa na istraživane pokazatelje. Rezultati ovog programa trebali bi poboljšati razumijevanje ključnih mehanizama uključenih u procese oštećenja i oporavka živčanog sustava, te omogućiti nove pristupe u liječenju oboljenja i ozljeda živčanog sustava, kao i komplikacija šećerne bolesti. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag