zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Imunobiologija i patogeneza citomegalovirusne infekcije 
Voditelj: Stipan Jonjić
Ustanova: Medicinski fakultet, Rijeka 
Sažetak: Za uspješan nadzor virusnih infekcija bitno je razumijevanje njihove patogeneze i imunobiologije. Humani citomegalovirus (HCMV) značajan je patogen u ljudi. Citomegalovirusi (CMV) imaju veliki broj gena koji određuju imunosubverzivne proteine. NK-stanice učinkovito štite domaćina prvih dana nakon infekcije a njihova je funkcija dobro regulirana inhibicijskim i aktivacijskim receptorima. NKG2D je bitan aktivacijski receptor na NK-stanicama i CD8+ limfocitima T te ima značajnu ulogu u prepoznavanju virusom inficiranih stanica. Kako bi se zaštitili od NK-stanica aktiviranih preko NKG2D receptora CMV-i negativno reguliraju ispoljavanje liganada za NKG2D receptore. Nedavno smo karakterizirali tri proteina MCMV-a koji inhibiraju ispoljavanje NKG2D liganada i na taj način kompromitiraju imunološki nadzor. Program uključuje pet projekata kojima je zajednički cilj bolje razumijevanje imunobiologije i patogeneze CMV-infekcije koristeći MCMV kao model. Istraživanja uključuju imunološki nadzor akutne i latentne CMV-infekcije s posebnim naglaskom na ulogu imunosubverzivnih virusnih proteina zaduženih za regulaciju NKG2D liganada i MHC-molekula razreda I. Pretpostavka je da imunosubverzivni proteini omogućuju virusu reaktivaciju iz latencije usprkos snažnom imunološkom odgovoru. Istraživat ćemo i molekularne mehanizme koje koriste pojedini virusni inhibitori u regulaciji staničnih liganada za NKG2D. Nadalje, značaj ovih inhibitora in vivo i in vitro istraživat ćemo pomoću brojnih rekombinantnih sojeva MCMV-a kojima su uklonjeni pojedini imunoregulacijski geni. Značajna prednost ovih istraživanja leži u činjenici da imamo mogućnost koristiti mišji soj kojemu je metodom ciljane mutageneze uklonjen NKG2D gen. Pored činjenice što ćemo na ovom modelu imati priliku odgovoriti na ključna pitanja značaja ovog receptora u nadzoru CMV-infekcije putem NK-stanica i limfocita T ovaj mišji soj omogućit će nam odgovore na neka temeljna pitanja kao što je uloga NKG2D sustava u sazrijevanju imunološkog odgovora te održavanju memorijskih CD8+ stanica T. Bitan dio istraživanja odnosi se na patogenezu urođene infekcije centralnog živčanog sustava (CNS-a). Cilj nam je utvrditi osnovne mehanizme, kako virusne tako i imunološke, koji dovode do razvojnih poremećaja i upalnih oštećenja mozga. Zaključno, očekujemo da će istraživanja na projektima u okviru ovog programa polučiti značajne spoznaje o patogenezi CMV-infekcije a napose o ulozi imunosubverzivnih gena u nadzoru latentne infekcije. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag