zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Stanični i molekularni mehanizmi u odnosima između domaćina i prokariota 
Voditelj: Miljenko Dorić
Ustanova: Medicinski fakultet, Rijeka 
Sažetak: Sposobnost bakterije da izazove bolest ovisi o njenoj mogućnosti da uspostavi infekciju, savlada obrambene mehanizme domaćina, razmnoži se i proširi u ostale dijelove organizma. Predloženi znanstveni program i projekti koji su uključeni u njemu, bavit će se ispitivanjem fenotipskih i genotipskih osobina bakterija, imunološkog odgovara na bakterijske infekcije, i drugih staničnih i molekularnih mehanizama u odnosima između domaćina i prokariota. Legionella pneumophila je uzročnik legionarske bolesti. Upoznavanje staničnih i molekularnih mehanizama (upalni i imunološki odgovor, uloga Dot/Icm sekrecijskog sustava u moduliranju fagosoma i aktiviranju apoptoze) u odnosima između domaćina i legionele, ima za cilj doprinijeti novim preventivnim i terapijskim mjerama. Malo je poznata uloga biološke asocijacije između ameba i legionela na infekcije u čovjeka. Cilj je istražiti moguću ulogu koinficiranih protozoa u izazivanju bolesti. Campylobacter jejuni je vodeći uzročnik bakterijskog enteritisa. Cilj nam je uspostaviti nove in vitro i in vivo eksperimentalne modele koji će razjasniti patofiziološke procese u organima inficiranih životinja i odrediti ulogu stresnih čimbenika na bakterijsku virulenciju. Također ćemo primijeniti različite pristupe, od animalnog modela, staničnih kultura i izoliranih stanica, u proučavanju odnosa između majke i fetusa tijekom perinatalne infekcije uzrokovane s L. monocytogenes. Upoznavanje mehanizama kojima LPS klepsijele inducira upalnu imunološku reakciju doprinijet će razumjevanju razvojnog tijeka infekcije. Konačno, poznavanje ovih mehanizama moći će se iskoristiti u imunoterapiji, uporabom LPS molekula. Francisella tularensis uvrštena je u kategoriju potencijalnog biološkog oružja. Pokusi imaju za cilj otkriti ulogu IglC, IglD i MinD proteina u bakterijskoj virulenciji, patogenezi bolesti i mogućoj izradi cjepiva. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag