zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-10-3
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Protozojske bolesti-od epizootiologije do terapije 
Voditelj: Vladimir Mrljak
Ustanova: Veterinarski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Iako je većina protozoa slobodno –živuća mnogo je parazitskih vrsta. Neke od njih su vrlo štetne za svoje nosioce i zato su značajne u veterinarskoj i humanoj medicini. Između papatačima prenosivih bolesti i krpeljima prenosivih bolesti, lišmanioza i babezioza zauzimaju najvažnije mjesto. Njihov značaj sve veći je zbog mnogo razloga: sve veće širenje populacije ljudi dovodi u bliži kontakt životinje, njihove bolesti i ektoparazite. Promjene u ekologiji, povećana populacija osjetljivih osoba i sve veće znanje o bolestima, kao i sve veće širenje vektora i ekspozicija ljudi inficiranim vektorima rezultiralo je otkrivanjem novih endemskih žarišta i sve veće širenje protozojskih bolesti. Istodobne infekcije s različitim bolestima koje prenose krpelji i papatači dovele su do otežanog razumijevanja tih bolesti. Osim toga, sindrom sistemskog upalnog odgovora (SIRS) koji prethodi sindromu višestrukog zatajenja organa (MODS), uzrokovan je prevelikim oslobađanjem medijatora upale. Glavni medijatori upalnog odgovora su citokini, dušični oksid, slobodni kisikovi radikali, eikozanoidi i trombocitni faktor aktivacije. Stoga je nužno da suvremena veterinarska medicina i praksa dobije nove spoznaje o novim žarištima lišmanioze, nova saznanja o patogenezi i terapiji babezioze kao i o raširenosti protozojskih bolesti u populaciji pasa u cilju stvaranja genske mape hrvatskih autohtonih pasmina pasa. Cilj ovog programa je: (1) Redukcija prijenosa lišmanija u enzootskim žarištima Dalmacije; (2) Postaviti znanstvene temelje za razumijevanje odgovora akutne faze za vrijeme babezioze; (3) Poboljšati detekciju, prognozu i terapiju babezioze i lišmaanioze; (4) Testirati aktivnost primarne hemostaze u babeziozi pasa; (5) Primijeniti endoskopiju u dijagnostici gastrointestinalnih simptoma u babeziozi i lišmaniozi; (6) Primijeniti endoskopiju u rutinskom kliničkom radu; (7) Ustanoviti moguću nasljednu rezistentnost na babeziozu i lišmaniozu, odnosno pronalaženje genskog markera za pojačanu prijemljivost neke pasmine ili pasminske linije na babeziozu i lišmaniozu. Rezultat ovih istraživanja biti će objedinjavanje novih spoznaja iz pet projekata, dobivanje temeljnih podataka, naznake za nove smjerove istraživanja i praktična primjena u veterini i medicini.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag