zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Higijena, kakvoća i sigurnost animalnih namirnica u okviru EU 
Voditelj: Mirza Hadžiosmanović
Ustanova: Veterinarski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Primjena suvremenih koncepcija nadzora u proizvodnji namirnica životinjskog podrijetla trebala bi se protezati duž cijelog proizvodnog lanca "od polja do stola". Osnovni riziko u toj proizvodnji predstavlja utjecaj okoliša, zdravlje životinja, voda za piće i otpadna voda te kemijski kontaminanti koji ulaze u proizvodni lanac. Pored navedenog u praksi je stalno prisutno pitanje sigurnosti namirnica u vezi s oboljenjima ljudi uzrokovanih konzumiranjem različitih vrsta hrane (meso, mlijeko, riba, jaja, divljač i dr.), posebno pojave bakterijskih otrovanja i zoonoza čiji je broj posljednjih godina u svijetu i u nas znatno povećan (GSE, influenca ptica, Q-groznica, trihineloza, alimentarne infekcije i intoksikacije i dr.). S druge strane, hormonalna regulacija metabolizma životinja te dodatak određenih stimulirajućih tvari u hranidbi životinja i proizvodnji namirnica utječe na nutricionističke i dijetetske vrijednosti hrane. Nadalje, organizam životinja nalazi se pod stalnim djelovanjem slobodnih radikala koji nastaju tijekom redovitih metaboličkih procesa i imunološke obrane organizma od različitih noksa. Stoga je opravdano istražiti utjecaj antioksidansa na imunološki sustav životinja i nutricionistička svojstva namirnica. Nadalje, istraživanje ukupnih lipida, masnih kiselina i drugih biokemijskih pokazatelja te genetskih obilježja i nasljeđivanja osnova su suvremenih trendova u procjeni nutricionističke vrijednosti i kakvoće hrane. Cilj je predloženog programa istražiti štetne čimbenike u namirnicama animalnog podrijetla te unaprijediti postojeće koncepcije nadzora. S druge strane potrebno je procijeniti opravdanost primjene pojedinih dodataka u hranidbi životinja i proizvodnji hrane na kakvoću i sigurnost namirnica. Očekuje se da će rezultati istraživanja omogućiti unaprjeđenje postojeće legislative i prakse veterinarsko-sanitarnog nadzora, te kakvoće i sigurnosti hrane na putu pristupanja R. Hrvatske Europskoj Uniji. Dobiveni rezultati provjeravati će se u domaćim i inozemnim laboratorijima i institucijama radi usporedbe i konačne evaluacije. Predloženo istraživanje uključuje dugoročne strateške pravce istraživanja R Hrvatske u području zdravlja i hrane te kratkoročne koji se odnose na istraživanje okoliša i hrane i hrvatskog identiteta.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag