zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-10-3
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Primjenjena biomedicinska istraživanja divljači Hrvatske 
Voditelj: Zdravko Janicki
Ustanova: Veterinarski fakultet, Zagreb 
Sažetak: U okviru programa biti će sustavno istražene slobodno živuće i intenzivno uzgajane populacije divljači naših staništa. Istraživanje će se provoditi na tri dominantna tipa staništa: nizinskim (Posavina, Spačva, Podravina, Baranja), brdskim i gorskim (Bilogora, Papuk, Petrova gora, Hrvatsko Zagorje, Gorski Kotar, Velebit) te mediteranskim staništima (otoci i priobalje). Odrednice programa su utvrđivanje potencijala staništa u smislu biomase divljači koju je moguće uzgojiti u prirodnom uzgoju, hidrološke i pedološke karakteristike tla bitne za prirodni uzgoj, divljač kao bioindikator ekološkog zagađenja tj. ugradnja teških metala i PBF (polikloriranih bifenila) u tkiva i organe divljači prema tipu staništa, međuovisnost antropogenog utjecaja na promjene u staništu i na karakteristike divljači (plodnost, prirast), randmanske osobitosti pojedine vrste, uspostavu i provedbu sustavnog nadzora zdravlja nad divljači prirodnog i intenzivnog uzgoja, definiranje stope pobola i pomora prema tipu staništa i vrsti, baze podataka o uzročnicima bolesti, te metode njihova suzbijanja i liječenja. Utvrđivanje makro i mikro specifičnosti u građi tkiva i organa naše divljači kao i osobitosti mišićnog tkiva u smislu primarne obrade i prerade, utvrđivanje osteometrijskih parametara za komparativnu analizu recentnog i arheozoološkog materijala divljači Hrvatske. Utvrđivanje izvornosti genoma prema tipu staništa i vrsti plemenite divljači.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag