zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Suzbijanje neplodnosti goveda u svrhu poboljšanja proizvodnje 
Voditelj: Marijan Cergolj
Ustanova: Veterinarski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Reprodukcijsko zdravlje i proizvodnja mliječnih krava uvjetovani su činiteljima koji u perinatalnom razdoblju inhibiraju otpornost. Glavnina poremećaja plodnosti su funkcionalni oblici smanjene plodnosti, neposredna posljedica poremećene neuroendokrine regulacije, uzrokovani greškama držanja, hranidbe, nasljeđem i stresom. Glavne sastavnice istraživanja su epidemiološki monitoring reprodukcijskog statusa mliječnih krava, istraživanje posljedica smanjene plodnosti, antioksidacijski učinak paraoksonaze na reprodukciju i terapijski učinak želučanog pentadekapeptida BPC157 u reprodukcijskih poremećaja i bolesti mliječne žlijezde. Redovitom kontrolom puerperija između 10-14, 20-23 i 45 dana po porodu na vrijeme ćemo otkriti eventualna patološka stanja na spolnim organima, na vrijeme ih sanirati i tako plotkinju dovesti u reproducijski ciklus. Tijekom akutnofaznog odgovora na mjestu ozljede ili upale povećava se propustljivost krvnih žila, tkivna infiltracija fagocitima i humoralnim faktorima koji stimuliraju hepatocite na sintezu akutnofaznih proteina čija se razina pri tome znatno povisuje. Dosadašnja istraživanja ukazuju da će u budućnosti pretraga akutnofaznih proteina biti rutinski korištena za otkrivanje supkliničkih bolesti, praćenje antibiotske terapije i otkrivanje bolesti kao što je mastitis u krava, u svrhu poboljšanja proizvodnje. Mastitis je bolest koja govedarstvu u nas i svijetu nanosi najveću štetu. Naša istraživanja obavljat će se u nekoliko razina. Pratit ćemo i usporedit različite postupke zasušivanja krava na 4 pokusne skupine, kroz nekoliko laktacija. Nadalje, pratit ćemo 2 činitelja koji pogoduju nastanku intramamarnih infekcija tijekom suhostaja i konačno na osnovu promjena razine proteina akutne faze pokušati ćemo razlikovati bolesne od zdravih životinja prije izbijanja kliničkih simptoma. Kako su visokoproduktivne životinje izuzetno osjetljive, jasno je da i najmanja pogreška može biti fatalna po stopu koncepcije u stadu. Stoga je od osobite važnosti sustavno praćenje plotkinja kako bi ih pravodobno osjemenili, potom na vrijeme registrirali koncepciju, pratili tijek i razvoj gravidnosti. Osnovna je svrha našeg istraživanja predvidjeti moguće rane nepravilnosti uspostave funkcije veze hipotalamus-hipofiza-jajnici u fiziološkom razdoblju nakon poroda čime bi se omogućilo provođenje prikladne terapije što bi bitno pridonijelo skraćivanju servis-perioda i međutelidbenog razdoblja. Rezultati istraživanja mogu biti odmah primjenjivi u praksi. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag