zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Zdravlje i uzgoj svinja: imunobiološki, biotehnološki i biomedicinski kriteriji 
Voditelj: Ivica Valpotić
Ustanova: Veterinarski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Područja imunologija i fiziologije, genetike i uzgoja, hranidbe, te digestije i crijevnih mikrobiota, reprodukcije, te plodnosti i razvitka svinje međusobno su isprepletena i povezana s multikauzalnom patobiologijom, kao i s etologijom ovisnom o brojnim predispozicijskim činiteljima, koji izravno i/ili neizravno utječu jedni na druge. „Kombinirani“ znanstveni pristup, u smislu pojašnjavanja i razumijevanja odnosa između različitih egzogenih i endogenih činitelja i njihova sveukupnog utjecaja na zdravlje, dobrobit i produktivnost svinja, zamjenjuje stari pristup gdje jedan uzrok ili uzročnik izazivaju jedan učinak. Stoga je nužno za suvremeni uzgoj svinja i veterinarska praksa dobiju temeljne i praktične, nove spoznaje od odgovarajućih znanstvenih istraživanja iz područja imunobiologije, biotehnologije i biomedicine svinje, u cilju što bolje primjene novih kriterija i metoda za unapređivanje zdravlja, performanci i dobrobiti svinja. Cilj ovoda programa je: (i) prikupiti izvorne znanstvene spoznaje dobivena u prethodnim istraživačkim projektima (7 od 10 predloženih projekata), te (ii) nadopuniti te već prepoznate potencijale s 3 nova prijedloga u područjima imunonutricionistike, imunofarmakologije i kontrole higijene/kvalitete mesa, radi razvijanja prihvatljivog i interaktivnog logičnog okvira za proizvodnju novih znanstvenih detalja koji bi se uklapali u „veliku sliku“, a potom odražavali biološki i bioetički optimalno zdravlje i proizvodnost svinje. Radi dokazivanja ove hipoteze i opravdavanja pokusa, u skladu s navedenim ciljevima programa, prijedlozi projekata bit će grupirani u tri glavna područja: (A) Imunobiologija: (1) Karakterizacija i pojačavanje crijevne imunosti u enteričkim bolestima odbijenika, (2) Novi pristup imunosnoj preventivi i kontroli parazita u hrani i (3) Egzogena i endogena modulacija urođene i stečene imunosti; (B) Biotehnologija: (4) Vrednovanje nutritivne modulacije kao alternative antibioticima u hrani, (5) Međudjelovanje biotehnologije, zdravlja i performance u velikim uzgojima, (6) Praćenje prenatalnih i postnatalnih gubitaka vrednovanjem patobiologije i uzgoja i (7) Spolno ovisna kakvoća mesa te (C) Biomedicina: (8) Otkrivanje staničnih i molekularnih markera akutnog stresa i upale, (9) Istraživanje antioksidativnog statusa i vrednovanje reproduktivnih performansi i (10) In vivo i in vitro sustavi za preventivu i terapiju bolesti i oštećenja tkiva propolisom.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag