zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Zdravlje ptica, ljudi i okoliš 
Voditelj: Hrvoje Mazija
Ustanova: Veterinarski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Zaštita zdravlja peradi i drugih ptica od bolesti koje mogu istodobno zaraziti i ljude, istraživanjem nije sustavno obuhvaćena. Napose ne pod utjecajem okoliša koji se mijenja djelovanjem ptica. Predložena su istraživanja koja opisuju nove i značajno poboljšane postupke zaštite zdravlja peradi i drugih ptica izvornim pristupom, napose virusnih bolesti. Perad i druge ptice česti su izvor bolesti ljudi i u tom smislu su epidemiološki problem. Ukoliko se radi o gospodarski značajnoj peradi, mogu još i smanjiti proizvodni učinak proizvodnje, bilo jaja ili mesa. Zoonoze poput salmoneloza, klamidioze, kampilobakterioze i kolibaciloze, samo su neke od njih. Izradom specifičnih vektorskih cjepiva protiv najznačajnijih virusnih bolesti: influence ptica (IP), Marekove bolesti (MB), newcastleske bolesti (NB), zarazne bolesti burze (ZBB) te zaraznog bronhitisa (ZB), koja bi se primijenila netom izleženoj peradi postupkom nebulizacije, ostvarila bi se značajno bolja zaštita farmskih i seoskih uzgoja peradi. Projektima koji se odnose na bakterijske bolesti istražuje se mogućnost isključenja primjene antibiotika i drugih lijekova što je u skladu s intencijom EU i s dobrobiti životinja. Ekološki sustavi u kojim borave divlje ptice ili domaća perad, napose ptice vodarice, u procesu eutrofikacije mogu ih obogatiti ili štetno djelovati ukoliko se okoliš preoptereti fekalnim zagađenjima. Zaštita ugroženih vrsta ptica, te njihova reintrodukcija pri čemu se posebice vodi briga o njihovu zdravlju, također je sadržaj programa. Za postizanje optimalnih proizvodnih uspjeha u tovu peradi, moguće je potrebno ozračiti rasplodna jaja a peradi ponuditi najkvalitetniju hranidbu koja će isključiti primjenu animalnih bjelančevna. Izbjegavanje subkliničkog stresa koji, nedovoljno poznat, značajno smanjuje genetski određenu proizvodnost peradi, a odnosi se na nepovoljni utjecaj hranidbe, tehnologije koja se uobičajeno koristi, te postupke davanja sredstava imunoprofilakse, sadržaj su predloženih istraživanja. Posebno značajna je izrada programa i modela epidemioloških metoda radi opisivanja dinamike aktualnih zoonoza koje prenose ptice. Projektom su obuhvaćena i specifična istraživanja kakvoće mesa kopuna te ručnog uzgoja papiga kojih se poveznica u projektu odnosi na postupke sprječavanja bolesti i izvorno hrvatskog pristupa njihovoj imunoprofilaksi. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag