zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-10-3
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Komparativna onkologija 
Voditelj: Željko Grabarević
Ustanova: Veterinarski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Program istraživanja će obuhvatiti tri osnovna područja komparativne onkologije i to: a) analizu učestalosti tumora domaćih životinja u Republici Hrvatskoj, b) komparativnu analizu istih tumora ljudi i životinja uključujući histologiju, imunohistokemiju, tekućinsku citometriju, citologiju, PCR analizu i ultrastrukturnu analizu tumora i c) molekularno patološku i molekularno genetsku analizu hepatocelularnih tumora ljudi i životinja s posebnom naznakom za oksidativni stres kao jedan od bitnih čimbenika kancerogeneze. Osnovna polazišna osnova te hipoteza se sastoji u tome da postoje razlike u mehanizmima patogeneze tumora u sisavaca čije istraživanje nam može omogućiti bitno kvalitetniji uvid u etiopatogenezu tumora i samim time pomoći nam u istraživanju terapije, dijagnostike i prognoze zloćudnih bolesti. Ciljevi istraživanja su slijedeći: a)istražiti sveukupnu pojavnost tumora domaćih životinja u RH u svrhu poboljšanja terapije i isticanja ovih bolesti životinja kao prvih upozoravajućih čimbenika za kancerogene promjene okoliša, b) utvrditi koje tumorske značajke imaju etiološko, dijagnostičko, terapijsko i prognostičko značenje i c) usporediti karcinome jetre ljudi i životinja na molekularnoj razini s posebnom naznakom na oksidativnom stresu stanice kao jednom od važnih faktora kancerogenosti. Rezultati će biti objavljivani kontinuirano u sekundarnim i tercijarnim publikacijama te će imati globalnu znanstvenu recenziju. Važnost istraživanja je vrlo visoka s obzirom na značenje ove bolesti i na nedostatak sličnih istraživanja u svijetu i u nas. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag