zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-9-25
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Geometrije i algebarsko-geometrijske strukture 
Voditelj: Vladimir Volenec
Ustanova: Prirodoslovno-matematički fakultet, Matematički odjel, Zagreb 
Sažetak: Znanstveni program "Geometrije i algebarsko-geometrijske strukture" centralni je Hrvatski program za geometriju i dijelove matematike koji se oslanjaju na geometriju. Sastoji se od četiriju projekata: "Neasocijativne algebarske strukture i njihove primjene", "Kombinatorički dizajni i konačne geometrije", "Diferencijalna geometrija prostora s degeneriranim i indefinitrnim metrikama" i "Projektivno-metričke geometrije". U programu trenutno sudjeluje 15 istraživača i znanstvenih novaka. Članovi ovog programa sastaju se jednom tjedno na Seminaru za geometriju PMF-Matematičkog odjela. Neke od aktualnih tema istraživanja su: idempotentne medijalne kvazigrupe i njihove primjene, prvenstveno u geometriji; druge klase neasocijativnih algebarskih struktura, na primjer paralelogramski prostori; kombinatorički dizajni i srodne konačne konfiguracije; diferencijski skupovi u konačnim neabelovskim grupama; teorija krivulja i ploha u prostorima s degeneriranim i indefinitnim metrikama; klasična euklidska i neeuklidske geometrije, izotropna i projektivna geometrija. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag