zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Utjecaj tržišta električne energije na pogon elektroenergetskog sustava 
Voditelj: Sejid Tešnjak
Ustanova: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb 
Sažetak: Restrukturiranje elektroenergetskog sektora te uspostavljanje tržišta električne energije ima za posljedicu razvoj novih metodologija planiranja, razvoja, održavanja, zaštite te vođenja (što uključuje: regulaciju, mjerenja, prikupljanje, prijenos i obradu podataka, nove ekonomske postupke) elektroenergetskog sustava. U okviru znanstvenog programa istraživat će se utjecaj alternativnih i obnovljivih izvora (tzv. distribuirana proizvodnja) elektične energije kao i raznih nelinearnih potrošača na kvalitetu električne energije, istraživale bi se metodologije za distribuirano nadziranje kvalitete električne energije, a pokušao bi se razviti i jeftin uređaj (postojeći uređaji su skupi i nisu pogodni za masovnu ugradnju u sustav) za mjerenje kvalitete električne energije, kao i odgovarajuća programska podrška. Na temelju prikupljenih podataka pokušala bi se teorijski razraditi mrežna pravila (eng. grid code) za priključenje distribuiranih izvora na elektroenergetsku mrežu. S obzirom da uključenje distribuirane proizvodnje utječe na tokove snaga distribucijske i prijenosne mreže (pogotovo ako se radi o većem broju distribuiranih izvora čija sumarna snaga nije zanemariva) istraživat će se njihov utjecaj i na taj segment elektroenergetskog sustava. Kao nastavak prethodnog istraživanja slijede istraživanja dinamike sustava kao i tehničkih procesa međudjelovanja elektroenergetskog sustava i elektrana (klasičnih i distribuiranih). U okviru toga istraživat će se regulacija frekvencije i djelatne snage te regulacija napona i jalove snage i pružanje ostalih pomoćnih usluga sustava te mogućnost distribuiranih izvora za pružanje predmetnih usluga. Posebna pozornost posvetit će se izboru i prijenosu procesnih informacija do centara vođenja elektroenergetskog sustava. Predmetna istraživanja su najuže povezana s razvojem tržišta električne energije za čiji je ustroj prijenos informacija od temeljne važnosti. U sklopu istraživanja tržišta električne energije razmatrat će se ekonomski učinci regulatornih reformi elektroenergetskog sektora na sektorskoj i makroekonomskoj razini. Važan segment programa je istraživanje strategija održavanja elemenata elektroenergetskog sustava kao i sustava relejne zaštite s obzirom na uvođenje tržišnih pravila. Predmetna istraživanja provodit će se uglavnom elektroenergetski sustav Hrvatske u suradnji sa stručnjacima iz državnih institucija i privrednih subjekata što bio trebalo utjecati na primjenjivost i prikladnost postignuća u praksi. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag