zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Održivi razvoj hrvatskog elektroenergetskog sustava 
Voditelj: Danilo Feretić
Ustanova: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb 
Sažetak: Sigurnost opskrbe energijom i ublažavanje klimatskih promjena prioriteti su energetske politike i održivog razvoja energetskog sektora na globalnoj razini. Uloga je električne energije, pa dakle i elektroenergetskog sustava (EES), nezamjenjiva. Potrošnja električne energije konstantno raste i stoga je potrebno dopunjavati postojeća i razvijati nova postrojenja za proizvodnju i prijenos električne energije. Razvoj EES-a, traži ulaganje velikih sredstava za gradnju proizvodnih i prijenosnih postrojenja, a od temeljnog je značaja za gospodarstvo i životni standard. S druge strane, elektroenergetski objekti u mnogim slučajevima nepovoljno utječu na prirodni okoliš. Istraživanje optimalnih i održivih pravaca razvoja tog sustava je od velike važnosti za Hrvatsku zbog budućih potreba za energijom i energetskog deficita. Cilj programa je istraživanje mogućnosti i načina realizacije održivog razvoja, te definiranje potencijalno mogućih pravaca održivog razvoja hrvatskog EES-a. To je moguće postići kroz objektivno vrednovanje doprinosa kojeg tom razvoju mogu dati obnovljivi izvori u zajednici s izvorima na fosilna goriva i nuklearnim elektranama i dosljednom primjenom principa energetske učinkovitosti. Program se bavi razvojem metoda i programskih alata koji mogu pomoći u objektiviziranju uloge svakog od navedenih čimbenika. Posebno se razmatra moguće uvođenje vjetroelektrana u sustav i ograničenja koja proizlaze iz stohastičke i distribuirane prirode ovog izvora i drugih obnovljivih izvora, te potencijalna uloga koju sadašnje i buduće nuklearne elektrane mogu odigrati u pokrivanju bazne potrošnje u sustavu. Uzima se u obzir i da se EES nalazi u procesu restrukturiranja kojemu je cilj potpuna liberalizacija tržišta električne energije i da je potreban razvoj metoda, modela, algoritama i alata za analizu tržišta električne energije te za potporu odlučivanju u tržišnom nastupu, prvenstveno zasnovanih na simulacijama tržišta. Povezivanjem dvije sinkrone zone europske UCTE mreže i sve većom liberalizacijom tržišta pojavila se potreba i za razvojem novih metoda i modela koji će biti ugrađeni u cjeloviti sustav za analizu i vođenje pogona EES-a. Istraživanje i razvoj su predstavljeni i na planu planiranja i upravljanja aktivnim razdjelnim mrežama i mikromrežama. Prihvatljiv rad EES-a podrazumijeva odgovore i na ograničenje elektromagnetskog utjecaja visokonaponskog prijenosnog sustava i na optimiranje drugih aspekata izgradnje dalekovoda. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag