zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Raspodijeljeni sustavi, metode i primjene 
Voditelj: Siniša Srbljić
Ustanova: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb 
Sažetak: Objedinjavanje računalnih i komunikacijskih tehnologija potiče primjenu raspodijeljenog računarstva u svim oblicima ljudskih aktivnosti. Istodobno, u procese prilagodbe i razvoja raspodijeljenih sustava uključuju se krajnji korisnici bez formalnog znanja o računalnim sustavima. Istraživanje problema jednostavne izgradnje učinkovitih raspodijeljenih računalnih sustava stoga ima sve veći značaj u znanstvenom i tehnološkom razvitku. Daljnje širenje primjene raspodijeljenih računalnih sustava zasnivat će se na razvoju novih pristupa povezivanju raznorodnih i vremenski nepostojanih računalnih okolina te na razvoju metoda oblikovanja raspodijeljenih sustava prilagođenih krajnjim korisnicima. Za postizanje navedenog cilja potrebno je istražiti i čvršće povezati teorijske osnove, nove metode izgradnje i primjene raspodijeljenih računalnih sustava. U znanstvenom programu istražuju se teorijske osnove izgradnje učinkovitih raspodijeljenih algoritama za rješavanje praktičnih problema. Teorijska se istraživanja u velikoj mjeri zasnivaju na izgradnji novih heurističkih algoritama i rješavanju problema raznorodnosti i vremenske nepostojanosti suvremenih raspodijeljenih sustava s ciljem postizanja samoprilagodljivosti i samoodrživosti. U znanstvenom programu istražuju se nove metode izgradnje sveprisutnih raspodijeljenih sustava. Navedena istraživanja uključuju metode ostvarenja raspodijeljenih algoritama i nove programske modele za razvoj primjenskih sustava prilagođene krajnjem korisniku. Istraživanja obuhvaćaju formalne metode oblikovanja raspodijeljenih računalnih sustava koje osiguravaju veću pouzdanost i sigurnost raspodijeljenih sustava te omogućuju formalnu provjeru njihove ispravnosti. Istraživanja uključuju i oblikovanje sklopovsko-programskih rješenja za ugrađene računalne sustave koji omogućuju njihovo povezivanje u raspodijeljene sustave globalnih razmjera. Znanstveni program istražuje primjenu raspodijeljenih sustava, algoritama, metoda i alata za rješavanje praktičnih problema znanosti i gospodarstva čime će se unaprijediti razvoj Republike Hrvatske i ojačati njena znanstvena povezanost s Europom. U programu se posebice istražuje primjena raspodijeljenih sustava u optimiranju transportne logistike te primjena raspodijeljenih sustava za potporu odlučivanju, upravljanje znanjem i poslovnim procesima. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag