zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Elektronički pretvarači i motori u električnoj vuči i energetici 
Voditelj: Zvonko Benčić
Ustanova: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb 
Sažetak: Na elektroničke učinske pretvarače i motore za glavne i pomoćne pogone, na već tradicionalne zahtjeve kao što su: dobre električke karakteristike, teški mehanički i klimatski uvjeti, visoka pouzdanost uz dugi životni vijek i niski troškovi održavanja, danas se pridodaju još i sljedeći zahtjevi: smanjenje mase i izmjera, povećanje djelotvornosti, smanjenje utjecaja na okoliš i sniženje cijene. Različitost zahtjeva na električke karakteristike elektroničkih učinskih pretvarača u električnoj vuči glede snage, napona te primjene u različitim vrstama tračničkih vozila postavlja nužan zahtjev: pretvarači različitim vozilima moraju biti izgrađeni od identičnih učinskih i upravljačkih modula. Pretpostavlja se da je moguće razviti IGBT-sklopku nazivne strujne opteretivosti veće od 1200 A i nazivne naponske opteretivosti veće od 3300 V i prihvatljivih gubitaka. Glede motora u električnoj vuči i drugim primjenama, istraživanja su usmjerena prema povećanju točnosti proračuna gubitaka i metodama dijagnostike potencijalnih kvarova (statorske struje, aksijalni rasipni tok, osovinske struje, vibracije). Prva očekivana velika primjena je gradsko-prigradski putnički elektromotorni vlak. Glavni elektromotorni pogon ostvarit će se s asinkronim kaveznim vučnim motorima i pretvarača izvedenih u IGBT-tehnologiji. Sustav upravljanja je mikroprocesorski. Elektronički učinski pretvarači u sustavima za proizvodnju električne energije prilagođuju istosmjerni napon dobiven iz obnovljivog izvora napojnoj mreži na koju se spajaju, pri čemu je od posebne važnosti djelotvornost procesa pretvorbe. Osnovni cilj istraživanja je pronalaženje najpogodnijih tehničkih rješenja učinskih elektroničkih pretvarača za spajanje obnovljivih izvora energije s napojnom mrežom, odnosno pogonskim sustavom vozila. Pri tome treba voditi računa o utjecaju rada učinskog pretvarača na obnovljivi izvor energije koji se koristi, kao i na utjecaj rada učinskog pretvarača na napojnu mrežu, odnosno pogonski sustav vozila. U istraživanju koristit će se teorijski i eksperimentalni postupci. Kod teorijskih istraživanja koristit će se matematički modeli, a rješavat će se analitičkim i numeričkim metodama, te simulacijom i optimiranjem na računalu. Kod eksperimentalnih istraživanja na modelu pogona u laboratoriju te kasnije na vozilu, mjerenjima će se analizirati ponašanje pogona; rezultati mjerenja će se naknadno po potrebi obrađivati analitičkim i numeričkim metodama.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag