zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Sustavi i algoritmi za obradbu signala i slike 
Voditelj: Branko Jeren
Ustanova: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb 
Sažetak: KLJUČNE POLAZIŠNE SPOZNAJE Suvremene informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) omogućuju prikupljanje, obradu, analizu i prijenos informacija te primjene u nizu ljudskih aktivnosti. Sustavi za obradu i analizu signala i slika (SOASS) su važno područje istraživanja u svijetu. Dvije važne komponente za realizaciju SOASS su metode i algoritmi za SOASS, te računalni sustavi i elektroničke tehnologije. Predloženi program sastoji se od deset projekata u okviru kojih su predložena istraživanja i razvoj te primjene SOASS. CILJEVI I HIPOTEZA Ciljevi predloženog programa su: 1. Razviti novu generaciju inteligentnih, adaptivnih i robusnih metoda i algoritama za SOASS te njihove programske i sklopovske realizacije. 2. Unaprijediti hrvatsku znanost i gospodarstvo kroz primjene razvijenih metoda u svim područjima od prioritetnog značaja za Hrvatsku uključujući biomedicinu, IKT, te druge grane gospodarstva. Hipoteza programa je da je kombinacijom naprednih metoda i algoritama za SOASS i modernih računalnih i elektroničkih sustava moguće razviti novu generaciju inteligentnih, adaptivnih i robusnih sustava za SOASS i time značajno unaprijediti niz tehničkih problema u području biomedicine, IKT i drugih grana gospodarstva. OČEKIVANI REZULTATI Očekivani rezultati programa su nove metode i algoritmi za SOASS s primjenama u obradi i analizi govornih signala, obradi i analizi slika u biomedicini, tehnikama medicinskih snimanja, analizi i modeliranju kompleksnih sustava, IKT, te analognoj i mješovitoj obradi signala. NAČIN PROVJERE REZULTATA Znanstveni projekti u okviru predloženog programa imaju detaljno isplanirane protokole eksperimentalne validacije gdje će razvijene metode i sustavi biti kroz statističke analize biti provjereni usporedbom izmjerenih rezultata sa zlatnim standardima. VAŽNOST PREDLOŽENOGA ISTRAŽIVANJA Predložena istraživanja su na listi prioriteta „Dugoročni strateški pravci istraživanja u RH“ u području „5. Informacijske i komunikacijske tehnologije“ i „4. Zdravlje“. Na listi „Kratkoročni strateški pravci istraživanja u RH“ dio predloženih istraživanja nalazi se u području „2. Zdravlje“. U europskim prioritetima „6th Framework – Information Society Technologies“ predložena istraživanja su u područjima „Integrated biomedical information for better health“, „Cognitive Systems“, „Multimodal Interfaces“, i „Embedded Systems“.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag