zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Inteligentni robotski sustavi i autonomna vozila 
Voditelj: Ivan Petrović
Ustanova: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb 
Sažetak: Robotika je interdisciplinarna znanstvena disciplina, koja se vrlo intenzivno razvija. Od prvoga robota u primjeni prošlo je tek 45 godina, od prve robotičarske znanstvene konferencije tek 22 godine, a već je u primjeni gotovo milijun robota. Ti su roboti uglavnom stacionarni roboti koji brže i preciznije od čovjeka neumorno izvode unaprijed definirani niz operacija. Manji broj industrijskih robota ima sposobnost gibanja kroz prostor, ali je ono ograničeno na predodređene putanje unutar proizvodnoga pogona, tako da se ne može govoriti o autonomnim mobilnim robotima, već o tzv. automatski vođenim vozilima. Tržišni je potencijal robotike ogroman, a dio tog potencijala već je ostvaren kroz postojeće primjene. Međutim, tradicionalno tržište robota (automobilska i elektronička industrija) postupno ulazi u zasićenje i potrebno je tražiti nova zahtjevnija tržišta, pa su i programom predložena istraživanja usmjerena prema razvoju tzv. inteligentnih robotskih sustava i autonomnih vozila, koji mogu obavljati znatno složenije poslove od postojećih robota i automatski vođenih vozila. Glavni ciljevi tih istraživanja su proširivanje primjene robota u nova proizvodna područja u industriji i uključivanje robota u razne uslužne djelatnosti. U ostvarenju postavljenih ciljeva, u programu će se istraživati razni postupci i metode koje pridonose poboljšavanju konstrukcijskih značajki i razine inteligencije industrijskih i uslužnih robota te autonomnih vozila, kako bi ih se učinilo sustavima koje je lagano stavljati u funkciju, programirati, optimirati i koristiti. Nadalje, istraživat će se metode koje omogućuju koordinaciju rada većeg broja robota s ciljem povećanja učinkovitosti izvršavanja složenih zadataka, te metode interakcije robota i ljudi i umrežavanja robota s drugim IT uslugama u tzv. inteligentnim distribuiranim prostorima. Očekujemo da će nove spoznaje stečene istraživanjima u okviru programa i uključenih projekata stvoriti znanstveno utemeljene podloge za razvoj, projektiranje, proizvodnju i primjenu inteligentnih robotskih sustava i autonomnih vozila. Vjerujemo da će neki rezultati predloženih istraživanja naći neposrednu primjenu kroz suradnju s tvrtkama u Republici Hrvatskoj, ali i u inozemstvu. Predloženo istraživanje može biti od posebne važnosti za Republiku Hrvatsku, imajući u vidu očekivanu veliku ekspanziju robotike i autonomnih vozila u svijetu, te činjenicu da na tome tržištu postoji velika mogućnost sudjelovanja i malih visokotehnoloških tvrtki. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag