zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Aspekti okoliša u postavljanju radijskih sustava i kvaliteta usluge 
Voditelj: Borivoj Modlic
Ustanova: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb 
Sažetak: Veliki broj uređaja u ograničenom prostoru, stvara međudjelovanja. Stoga je potrebno tehničkim mjerama osigurati uskladbu uređaja tako da svojim radom ne stvara smetnje drugim sustavima, te da je otporan na EM smetnje u okolišu. Težište istraživanja bit će usmjereno prema postupcima za zaštitu nazočnih u okolišu, bilo da se radi o ljudima, životinjama ili pak tehničkim sredstvima u cilju ostvarivanja njihovog neometanog boravka, života ili pak funkcioniranja sa potrebnom kvalitetom usluge u posebno ugroženom okolišu. Zbog specifičnih ograničenja i uvjeta pri podešavanju parametara izvora zračenja razvit će se nove inačice evolucijskih algoritama. Ugradnjom područnog znanja u pojedine dijelove evolucijskog algoritma poboljšala bi se njegova djelotvornost i prilagodila za ovdje navedenu specifičnu primjenu. Izgradio bi se računalni sustav čija bi podloga bio navedeni algoritam i koji bi omogućio da se unošenjem stanja i podesivih parametara dobije optimalan prijedlog rješenja raspodjele i značajki izvora elektromagnetskog zračenja. Trenutno postoje parcijalne definicije kvalitete usluge koje ne vrednuju na odgovarajući način kvalitetu iz perspektive korisnika. Parametri kvalitete usluge će biti jasno definirani i nadzirani u cijelom prijenosnom lancu. Razvit će se koncepcija kvalitete usluge temeljena na višedimenzionalnim ulaznim parametrima i generiranju percepcijske kvalitete usluge na izlazu sa svrhom da krajnji korisnik ima stvarne koristi od uspostavljanja nadzora nad kvalitetom usluge od početka do kraja sustava. Zbog izražene nepredvidivosti i postojanja snažnih lokalnih procesa u okolišu (ambijentu) od satelita do antene korisničkog prijamnika, korekcija pogrešaka satelitskog određivanja položaja ovisi o kvalitetnim modelima lokalnog ponašanja ambijenta. Planira se identificirati lokalnu dinamiku ambijentalnih procesa koji određuju kvalitetu rada sustava satelitskog određivanja položaja na području Republike Hrvatske i regije u kojoj se ona nalazi. Na temelju analize prikupljenih podataka predložit će se pouzdane lokalne i regionalne modele korekcija ambijentalnih utjecaja za postojeće i buduće satelitske sustave. Istražuju se napredne arhitekture radiokomunikacijskih sustava za veze i radijski pristup u zatvorenim prostorima s naglaskom na procjenu utjecaja uvjeta okoliša na tehnologije fizičkog sloja s poboljšanjem spektralne gustoće. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag