zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Sustavi i tehnologije u zaštiti podmorja, priobalja i pomorskoj sigurnosti 
Voditelj: Zoran Vukić
Ustanova: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb 
Sažetak: Jadransko more još danas skriva mnoge tajne koje tek treba otkriti, a njegova strateška važnost za ekonomski i socijalni razvoj te sigurnost zemlje je neizmjerna. Stoga postoji potreba razvoja sustava i tehnologija koje će omogućiti bolje istraživanje, praćenje, zaštitu i iskorištavanje podmorja i priobalja. Program će se baviti sustavima i tehnologijama koje će se koristiti u zaštiti podmorja i probalja te pomorskoj sigurnosti, istraživanjem staništa na morem preplavljenom kršu te razvojem nuklearnih analitičkih metoda i novih sustava za analizu uzoraka okoliša (tlo, sedimenti, bioindikatori), uzoraka biološkog materijala, uzoraka eksploziva i ostalog opasnog materijala. Najsuvremeniji sustavi, koji omogućavaju prodor u podmorje i probalje su autonomne bespilotne ronilice (AUV) i njihov daljnji razvoj biti će od iznimne važnosti u ovladavanju toga neistraženoga prostora. Čovjek-ronioc-istraživač u moru još uvijek je neizbježan no kako je on zbog svojih fizioloških mogućnosti ograničen dubinom i vremenom boravka pod morem, neophodno je korištenje i razvoj takvih sustava koji ne traže prisustvo čovjeka a koji su sposobni samostalno obaviti tražene misije. U tu svrhu koordinirani/kooperativni rad različitih bespilotnih plovila (podvodnih i površinskih) može se koristiti za razne primjene. Primjene odabrane u programu su iz područja istraživanja ugroženih krških staništa, analize sedimenata, zaštite podmorja (prirodne i kulturne baštine Republike Hrvatske) te pomorske sigurnosti (nuklearni analitički postupci i razvoj senzora za otkrivanje opasnih materijala u primjeni za pomorsku sigurnost, te razvoj i projektiranje plovila za ove primjene). Istraživanja su fokusirana na projektiranje autonomnog bespilotnog sustava koji ima razriješene postupke autonomne navigacije, vođenja i upravljanja, prilagodbe sustava na kvarove, te uporabu takvih sustava u nadgledanju, praćenju, istraživanju i obavještavanju u raznim primjenama (ekologija, hidrografija, oceanografija, pomorska sigurnost, zaštita granica na moru, zaštita podvodnih arheoloških nalazišta i drugo). Projektiranje novih sustava i tehnologija sa specifičnim performansama diktiranim od strane krajnjih korisnika rezultirat će u sasvim novim rješenjima, plovilima i senzorima projektiranima temeljem ekološko poboljšanih projekata. Program će se baviti istraživanjima koja će u našoj sredini omogućiti uporabu ovakvih kooperativnih autonomnih bespilotnih plovila te tehnoloških platformi za određenu primjenu. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag