zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Fizikalni procesi u materijalima s novim vrstama atomskog i magnetskog uređenja 
Voditelj: Eduard Tutiš
Ustanova: Institut za fiziku, Zagreb 
Sažetak: U ovom programu se istražuju tri porodice materijala čije su zajedničke karakteristike složena atomska struktura, vrlo specifična elektronska svojstva, te značajan potencijal za tehnološku primjenu. Program se odlikuje jakom prožetošću eksperimentalnih i teorijskih istraživanja, s kojima također učestvujemo u više mreža međunarodnih suradnji (dvije europske mreže, tri formalna bilateralna projekta i nekoliko neformalnih bilateralnih suradnji). Prva porodica materijala su «jako frustrirani magneti» te njima srodni vodljivi materijali. Izolatori iz ove porodice odlikuju se bogatstvom novih tipova magnetskog uređenja, dok vodiči u pravilu imaju vrlo anomalna transportna svojstva. Među njima nalazimo i teško-fermionske metale te nekoliko novih supravodiča. Bavit ćemo se utjecajem novih tipova uređenja na vibracije kristalne rešetke, te termički i električni transport. Očekujemo doprinijeti razumijevanju tih egzotičnih materijala kroz mjerenje električnih, termoelektričnih i toplinskih transportnih svojstava u velikom rasponu temperatura i tlaka, te modeliranjem elektronskih svojstava pomoću niza teorijskih metoda. Druga porodica materijala koju proučavamo su kvazikristalni aproksimanti, iz porodice kompleksnih metalnih spojeva. To su materijali s ogromnim brojem atoma u jediničnoj ćeliji (>1000). Kod ovih materijala istražena su uglavnom strukturna i djelomično transportna svojstva, iako ovi materijali imaju već više stotina predstavnika. Intrigantni su procesi električnog i toplinskog vođenja, u to upletena elektronska i vibracijska stanja i procesi raspršenja. Ti materijali predstavljaju posebnu vrstu mosta između jednostavnih kristalnih metala i amorfnih materijala. Kroz naša istraživanja električnih, termoelektričnih i magnetskih svojstava, istraživanja termičke vodljivosti, te kroz komplementarna istraživanja u suradničkim laboratorijima očekujemo doprinijeti razumijevanju i daljnjem razvoju tih materijala. U programu je predviđen nastavak rada na neuređenim materijalima zasnovanim na malim organskim molekulama ili polimerima. Ti materijali su od velikog interesa za primjenu u novim elektroničkim uređajima. Električni transport odvija se kroz skakanje između lokaliziranih molekularnih ili polaronskih stanja, a procesi koji dominiraju ponašanjem elektroničkih uređaja događaju se najčešće na granici dvaju organskih medija. U okviru programa namjeravamo nastaviti naša prijašnja istraživanja upravo u smjeru elektronskih procesa na tim granicama. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag