zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-9-25
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Zdravstveni aspekti tjelesne aktivnosti 
Voditelj: Marjeta Mišigoj-Duraković
Ustanova: Kineziološki fakultet, Zagreb 
Sažetak: Nedovoljna tjelesna aktivnost uz nepravilnu prehranu i posljedičnu pretilost čimbenici su koji značajno doprinose razvoju kroničnih posebno srčanožilnih bolesti, te čine rastući javnozdravstveni problem posebice u društvima koje karakterizira veliki udio populacije starije dobi. Poznavanje promjena tijekom dobi i povezanosti parametara procjene tih rizika s razvojem kroničnih srčanožilnih bolesti u odrasloj dobi, poznavanje zdravstvenih navika, znanja o prehrani i njihovom utjecaju na prehranu te motivacijske tendencije i odrednice u pojedinim populacijskim skupinama preduvjet je planiranja učinkovitih mjera podizanja razine tjelesne aktivnosti. Cilj programa je istražiti zdravstvene i psihološke aspekte tjelesne aktivnosti, vježbanja i sporta u osoba različite kronološke i biološke dobi, istražiti somatske, funkcijske, zdravstvene i motivacijske osobitosti, zdravstvene i prehrambene navike i znanja o prehrani u odnosu na tjelesnu aktivnost te istražiti relacije između navika glede tjelesne aktivnosti, prehrane, konzumacije alkohola i pušenja i čimbenika rizika obolijevanja od srčanožilnih bolesti. Očekuje se da će rezultati dati uvid u povezanost somatskog, funkcijskog i zdravstvenog statusa u adolescentnoj i odrasloj dobi u odnosu na navike tjelesne aktivnosti te dati uvid u povezanost razine treniranosti i učestalosti bolesti kod sportaša. Rezultati će doprinijeti poznavanju povezanosti energetskog utroška i razine tjelesne aktivnosti s biološkim čimbenicima rizika za razvoj kroničnih kardiovaskularnih i metaboličkih bolesti. Približit će nas kriterijima biološke starosti s kliničkog i tjelovježbenog gledišta. Dobit će se uvid u različitost motivacijskih profila trenera i sportaša te različitost njihove percepcije rukovodećeg ponašanja, i njihove posljedice na motivaciju za vježbanje i kvalitetu života. Dobit će se bolji uvid u znanje o prehrani u sportaša, njihove prehrambene navike i odnos između znanja i navika; kao i u zdravstvene navike sportskih trenera vezane uz tjelesnu aktivnost, prehranu i pušenje te relacije između zdravstvenih navika i faktora rizika od srčanožilnih bolesti.Dobivene spoznaje bit će osnova znanstveno utemeljenom planiranju i monitoriranju interventnih mjera podizanja razine zdravstveno korisne i sigurne tjelesne aktivnosti ali i trenažnog procesa sportaša, motiviranosti za tjelesnu aktivnosti i adekvatne prehrane aktivnih osoba različite dobi u prevenciji kroničnih srčanožilnih bolesti. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag