zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Arhitektura, urbanizam i prostor Hrvatske – povijesni identitet i suvremenost 
Voditelj: Diana Vukičević-Samaržija
Ustanova: Institut za povijest umjetnosti, Zagreb 
Sažetak: Osnovna je značajka identiteta hrvatske monumentalne umjetničke baštine i neprijeporno jedno od glavnih mjerila za njezino vrednovanje, činjenica uklopljenosti spomenika u širi povijesni i povijesno-kulturni kontekst. Upravo pristup koji je spomenike promatrao u tom ključu odlika je najboljih djela hrvatske povijesnoumjetničke znanosti i znanosti o arhitekturi. Predloženi program sastoji se od četiri projekta kojima je zajednička karakteristika takvo «retrospektivno» istraživanje spomenika arhitekture i urbanizma, ali i aktualizacija istraživačkih rezultata u funkciji zahtjeva suvremenog doba, kako zahvata na spomenicima i planiranja u prostoru, tako i potrebe za javnom, aktivnom prezentacijom rezultata i edukacijom javnosti. Tako osmišljen program doprinijeti će kontinuiranom procesu spoznavanja «općeg u pojedinačnom i pojedinačnog u općem», drugim riječima izgradnji svijesti o regionalnom i nacionalnom identitetu Istraživanja unutar programa biti će provođena po regijama, prema unaprijed utvrđenom rasporedu. Kao prioritet je određen neistražen prostor gorske – krške i središnje – Hrvatske, prostorni i komunikacijski pupak hrvatskog teritorija, a potom bi se žarište interesa premještalo u regije panonske, sjeverozapadne i jadranske Hrvatske. Po završetku pojedinih etapa istraživanja, odnosno svake godine održat će se znanstveni kolokvij. Radom na kolokviju u dijalogu sa suradnicima, konzultantima i stranim znanstvenicima, analitičkom i komparativnom metodom provjerili bi se i potom publicirali postignuti rezultati. Cilj programa je istraživanje spomenika i prostora u funkciji njihovog očuvanja uz inzistiranje na visokom standardu ekološke svijesti i formuliranju konkretnih smjernica ponašanja u lokalnom prostoru. Važnost predloženog programa počiva na njegovoj interdisciplinarnosti, odnosno konvergentnom aktiviranju istraživačkih i infrastrukturnih potencijala Instituta, koji se od svog osnutka intenzivo bavio prostornim analizama i planovima, i Katedre za projektiranje Arhitektonskog fakulteta. Uklapanjem u suvremeno spoznavanje prostora i programiranje suvremenih zahvata, rezultati istraživanja srednjovjekovne i ranonovovjekovne monumentalne umjetnosti dobit će novu, dodatnu dimenziju. Čitanjem autentičnih odlika prirodnog i kultiviranog prostora u funkciji valorizacije tog najvrjednijeg zajedničkog resursa osvješćuje se vlastiti identitet, a znanstveni će rezultati postati vidljivim i prepoznatljivim u procesu edukacije šire javnosti. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag