zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2023-9-26
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Politika i moderni identiteti u Hrvatskoj u 19. i 20. stoljeću 
Voditelj: Stjepan Matković
Ustanova: Hrvatski institut za povijest, Zagreb 
Sažetak: Program se bavi istraživanjem problema suodnosa politike i modernih identiteta u 19. i 20. stoljeću. Ključna je polazišna spoznaja programa u hipotezi da se implementacija suvremenih ideja u hrvatskom društvu provodila u međuovisnosti o političkom, društvenom i kulturnom kontekstu. Cilj je programa prevladavanje dosadašnjih prepreka koje su ometale cjelovitiji pogled na dinamički razvoj suvremene hrvatske povijesti. Stoga ovaj program s pet projekata uključuje interdisciplinarni pristup, odn. obuhvaća istraživanja stručnjaka iz raznih znanstvenih disciplina (povijest, etnologija, povijest književnosti, povijest medicine, filozofija) koji se bave relevantnim problemima prošlosti povijesnog i suvremenog prostora Hrvatske. S kronološkog gledišta program se bavi iskustvima iz više državnih sustava u širokom vremenskom luku od protunapoleonskih ratova do suvremenosti, shvaćajući oblikovanje modernih identiteta kao proces dugog trajanja. Program inicira proučavanje pitanje usvajanja modernih identiteta na više razina da bi se ustanovilo kako je hrvatsko društvo reagiralo na vanjske utjecaje (modernizacijske tendencije iz zemalja zapadne i srednje Europe), kako se suočavalo s krizom identiteta i kako je stvaralo vlastiti identitet u aktivnom suodnosu s oblikovanjem identiteta susjednih naroda. Projekt o političkom životu u Hrvatskoj ima za cilj kritičko proučavanje djelovanja relevantnih političkih stranaka, skupina i pojedinaca u pogledu nacionalne integracije i političke modernizacije. Projekt o hrvatskom kulturnom i socijalnom identitetu koncentriran je na ulogu paradigme u stvaranju modernih identiteta, pri čemu se posebice ispituje odnos kulture i pojave masovne politike. Projekt o ulozi javnog zdravstva i medicini fokusiran je na istraživanje na globalne procese koji su oblikovali razvoj zdravstva u Hrvatskoj i na obrnuti proces utjecaja hrvatskog zdravstva u svijetu. U okviru istraživanja obradit će se Istra kao posebna cjelina, koja po je svojoj specifičnoj povijesti dala osobiti doprinos razumijevanju politike i modernih identiteta u suvremenoj Hrvatskoj. Projekt o Ivi Pilaru odnosi se na istraživanje jednog od glavnih teoretičara modernizacije u hrvatskom društvu.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag