zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2022-10-3
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Utjecaj ICT na oblikovanje suvremene organizacije 
Voditelj: Marijan Cingula
Ustanova: Fakultet organizacije i informatike, Varaždin 
Sažetak: Utjecaj informacijske i komunikacijske tehnologije (ICT) na oblikovanje moderne organizacije u središtu je zanimanja brojnih znanstvenika koji su svjesni da će organizacija budućnosti biti oblikovana primarno pod utjecajem informatiziranog okružja. Općenito se čimbenici koji utječu na suvremenu organizaciju mogu promatrati kao strukturni (formalizacija, specijalizacija, hijerarhija, autoritet, centralizacija, profesionalizam, struktura zaposlenika) i kontekstualni (veličina organizacije, tehnologija, okružje, svrha, misija, ciljevi, strategija i organizacijska kultura). Organizacijske promjene, nastale pod utjecajem informatiziranog okružja i primjene ICT u svim poslovnim procesima unutar same organizacije, doprinose stvaranju prirodnih organizacijskih oblika koji su određeni: autoritetom uloga, horizontalnim strukturama, intenzivnom razmjenom informacija, kolaborativnom strategijom i adaptivnom organizacijskom kulturom. Ovaj program obuhvaća istraživanja o utjecaju generičkih čimbenika na strukturu i učinkovitost organizacijskih oblika pri čemu se posebno naglašava važnost ICT. Zbog toga će se u programu koristiti metode statističke analize i analize razvoja informacijskih sustava za mjerenje organizacijskih performansi i sinergijske značajke tehnološke infrastrukture. Cilj zajedničkog rada na programu jest modeliranje organizacijskih oblika u kojima je ICT ugrađen kao važna sastavnica povećanja učinkovitosti i realizacije očekivanja svih interesnih skupina. Zato se nakon konceptualnog modeliranja kompleksnih sustava nastoji izgraditi i model za povećanje kokurentnosti suvremenih organizacija. Takav će model sadržavati sastavnice značajne za podizanje razine organizacijskog ponašanja, budući da je jedna od polaznih hipoteza kako organizacijsko ponašanje u postojećim organizacijama nije na zadovoljavajućoj razini. Očekuje se da će rezultati istraživanja doprinijeti većoj primjeni ICT za analize i modeliranje u hrvatskim organizacijama. Razvojem modela i njegovom validacijom u praksi, na odabranim primjerima organizacije, stvorit će se preduvjeti za izradu odgovarajućeg CASE (Computer Aided Software Engineering) alata. Organizacije koje će kvalitetnije obraditi informacije, te provesti bolje analize i koristiti suvremenim softverima podržane statističke modele, bolje će se pripremiti za tržišno natjecanje ulaskom u Europsku Uniju.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag