zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-1-17
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Europski studiji i politički razvoj Hrvatske: multidisciplinarni pristup 
Voditelj: Zoran Kurelić
Ustanova: Fakultet političkih znanosti, Zagreb 
Sažetak: .Naš program sačinjen je s ciljem ostvarivanja tri zadatka. Prvi je usko znanstveni, drugi društveno-politički, a treći obrazovni. U najkraćem, želimo dokazati naše hipoteze i uskladiti različite uvide, želimo obavijestitii širu javnost o njima i pripomoći u artikulaciji diskusije o pridruživanju Hrvatske Europskoj uniji, te organizirati diplomsko-poslijediplomsku školu po Bergenskim načelima koja inzistiraju na neodvojivosti nastavnog i istraživačkog procesa. Program se sastoji od sedam projekata koji na najrazličitije načine promatraju fenomene koji proizlaze iz odnosa Hrvatske i Europske unije. Pet projekata pripada političkoj znanosti, jedan kulturalnim studijima, a jedan pravu. To su: 'Politički deficit Europske unije i njegove posljedice za Hrvatsku', 'Nacionalna država između globalizacije, europeizacije i regionalizacije ', 'Država, društvo i ekonomsko-politički razvoj', 'Ideja Europe kao zajednice uma', 'Politički sustav Europske unije, europska politika i europeizacije Hrvatske' (politička znanost), 'Pravni sistem:temeljni problemi'(pravo), te 'Hibridni identiteti i kultura granice' (kulturalne studije). Ovo objašnjava naslov našeg programa. On ide preko granica političke znanosti i postaje svojevrsni program iz europskih studija fokusiran na Hrvatsku i njen politički razvoj. Ovaj program je i multiregionalan. Većina istraživača su sa Sveučilišta u Zagrebu, ali nekolicina su sa Sveučilišta u Rijeci, Splitu i Osijeku. Projekt 'Hibridni identiteti...' prijavljen je kroz proceduru Filozofskog fakulteta u Rijeci ali se nama pridružio, jer se gotovo idealno uklapa u našu kncepciju programa. Snažnog smo uvjerenja da je multidisciplinarnost jedini način na koji možemo odgovoriti na mnogostrukost i različitost fenomena koji nastaju u ovom povjesnom trenutku. Temeljna pitanja i problemi koja ovaj program promišlja i istražuje su: sudbina nacionalne države u eri globalizacije, problem europskog identiteta i nacionalnih identiteta, problem interkulturalne komunikacije i kulturnog imperijalizma, potreba redefinicije temeljnih pojmova politike, promišljanje sudbine pravnih poredaka, političke promjene u Hrvatskoj u procesu pridruživanja Europskoj uniji, te potreba uspostavljanja obrazovnog sustava sposobnog odgovoritii izazovima vremena. Očito riječ je o pitanjima koja nadilaze usko akademski okvir.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag