zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Psihosocijalne odrednice tjelesnog i mentalnog zdravlja 
Voditelj: Igor Kardum
Ustanova: Filozofski fakultet, Rijeka 
Sažetak: Rezultati dosadašnjih istraživanja pokazuju da psihosocijalni čimbenici i procesi, zajedno s biološkim faktorima djeluju na različite aspekte tjelesnog i mentalnog zdravlja, kako kod zdravih osoba, tako i kod osoba s različitim zdravstvenim problemima i kroničnim bolestima. Ovi čimbenici i procesi također imaju važnu ulogu za razumijevanje različitih mehanizama kojima se mogu objasniti održavanje zdravlja, nastanak, progresija, remisija i adaptacija na bolest. Međutim, još su uvijek nedovoljno poznati mehanizmi međusobnog djelovanja psihosocijalnih i bioloških čimbenika na zdravstvene ishode. Stoga je osnovni cilj ovoga programa ispitati mehanizme međusobnog djelovanja različitih psihosocijalnih i bioloških čimbenika na zdravstvene ishode na uzorcima ispitanika različitog zdravstvenog statusa i oboljenja korištenjem različitih metodoloških postupaka te ispitivanjima različitih aspekata zdravlja i bolesti. Na taj će se način doći do generalnijih spoznaja o mehanizmima djelovanja psihosocijalnih čimbenika na tjelesno i mentalno zdravlje, kao i do boljeg poznavanja specifičnosti njihova djelovanja. U okviru ovoga programa provodit će se terenska, eksperimentalna laboratorijska i arhivska istraživanja, s naglaskom na longitudinalnim nacrtima, pri čemu će se uz psihosocijalne antecedente mjeriti i zdravstveni ishodi operacionalizirani biološkim i psihosocijalnim pokazateljima. Važnost predloženog istraživanja je u tome što će se međusobno djelovanje psihosocijanih i bioloških faktora ispitivati na uzorcima ispitanika različitog zdravstvenog statusa, što će se koristiti i subjektivni i objektivni pokazatelji zdravlja te što će se ispitati i kratkotrajni i dugotrajni efekti psihosocijalnih čimbenika na zdravlje. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag