zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Napredne mreže i usluge za informacijsko društvo 
Voditelj: Maja Matijašević
Ustanova: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb 
Sažetak: Rastuće osobne, društvene i gospodarstvene potrebe za informacijom i komunikacijom bez prostornih i vremenskih ograničenja stvaraju nove istraživačke izazove. Traže se rješenja usredotočena na korisnika, koja će biti općedostupna, jednostavna za uporabu, prilagodljiva izbornosti i kontekstu koje postavlja korisnik, uz skrivenu tehnološku složenost. Stoga su temeljna ciljana i pridružena primijenjena istraživanja predložena unutar ovog programa usmjerena prema stvaranju novih znanja i njihovoj pretvorbi u napredne proizvode, usluge i procese usmjerene ka informacijskom društvu. Ciljevi programa su novi koncepti i teorijski modeli te inovativni postupci analize, strukturiranja i optimizacije nove generacije komunikacijskih mreža i usluga, zasnovanih na iskorištavanju znanja sadržanog u mreži i informacijskom prostoru Weba, novim medijskim paradigmama i oblicima sadržaja, širokopojasnim mogućnostima i pokretljivošću. Očekuju se sljedeći rezultati: arhitekturni modeli i funkcijski entiteti konvergentnih telekomunikacijskih mreža s težištem na komunikacijskim protokolima i inovativnim programskim procesima; učinkoviti optimizacijski algoritmi i napredni alati za oblikovanje i analizu performansi širokopojasnih mreža; identifikacija zahtjeva za širokopojasne mreže i internetske usluge u ruralnom području; novi koncepti inteligentnog upravljanja mrežnim i uslužnim resursima sa sposobnošću učenja; teorijski modeli opće i agentske pokretljivosti, generičke arhitekture višemedijskih višekorisničkih usluga, kontekstno i sadržajno ovisnih usluga, te utjelovljenih razgovornih agenata; radni okvir i programska platforma za usluge s dodanom vrijednošću; generičke komponente sustava elektroničkog poslovanja s naprednim postupcima skladištenja i dubinske analize podataka; sustav učenja elektroničkog poslovanja na daljinu zasnovan na dijalogu; analiza društvene prihvaćenosti i utjecaja inovativnih usluga. Rezultati će se provjeriti analitički i simulacijski, te razvojem istraživačkih prototipova i laboratorijskih mreža. Program će dati doprinos znanosti u okviru dugoročnog prioriteta “Informacijsko-komunikacijske tehnologije”, strategije razvoja znanosti RH; otvaranju novih radnih mjesta u istraživanju i razvoju; povećanju izvoza na znanju temeljenih proizvoda; te razvitku informacijskog društva u Hrvatskoj. Unaprijedit će sveučilišne znanstvene studije, te pojačati veze sveučilišnih istraživanja s industrijom i poslovnim subjektima hrvatskog telekomunikacijskog tržišta. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag