zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Elektromagnetno mjeriteljstvo 
Voditelj: Mladen Boršić
Ustanova: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb 
Sažetak: Program se temelji na rezultatima dosadašnjih mnogogodišnjih istraživanja koja obasežu: a) metode preciznih mjerenja elektromagnetnih veličina. b) istraživanja i početak izgradnje raspodijeljenog udaljenog laboratorija u suradnji s talijanskim stručnjacima. c) istraživanja povećanja učinkovitosti bežičnih komunikacijskih sustava. Programom se teži ostvariti tri cilja: 1) Izgraditi mjerilište elektromagnetnih veličina koje bi udovoljavalo europskim odrednicama, opsluživalo Hrvatsku i susjedne zemlje uslugama umjeravanja u skladu s međunarodnim normama te sudjelovalo u europskim istraživačkim programima u području mjerenja elektromagnetnih veličina. 2) Sudjelovati u izgradnji međunarodne mreže laboratorija kojima se pristupa s pomoću interneta. Pokusi bi bili prilagođeni sveučilišnim i visokoškolskim studentima iz Hrvatske i susjednih zemalja, a osobita bi se pozornost posvetila omogućavanju izobrazbe osobama s posebnim potrebama (hendikepiranima). Pretpostavka je da će izobrazbeni pokusi u području mjerenja električnih i neelektričnih veličina putem interneta biti znatno jeftiniji od umnažanja istovrsnih pokusa na više udaljenih mjesta unutar Europske unije te da će razina znanstvene i tehničke razine nadzirane mreže laboratorija biti viša od razina pojedinih laboratorija. 3) Pozorno će se optimizirati učinkovitost resursa bežičnih komunikacijskih sustava budući da bitno utječe na veličinu elektromagnetnih polja u okolišu, što je preduvjet za povećanje kakvoće življenja. Očekivani rezultati: 1) Djelatno ovlašteno mjerilište temeljnih elektromagnetnih veličina s nesigurnošću kakvu okolina zahtijeva. Mjerilište će biti u skladu s europskim i međunarodnim propisima i sudjelovat će u europskim istraživačkim mjeriteljskim programima. 2) Ostvarena mreža nekoliko europskih laboratorija kojima se pristupa preko interneta. Mreža će biti posebno prilagođena osobama s posebnim potrebama. Nadamo se također da ćemo uspjeti u nekoliko specifičnih slučajeva ostvariti umjeravanje na daljinu. 3) Razvoj i validacija nove denzitometrijske i dozimetrijske metode mjerenja nekoliko različitih visokofrekvencijskih elektromagnetnih polja u suradnji s hrvatskim i svjetskim normacijskim ustanovama (IEC). Rezultati će se provjeravati objavama u relevantnim časopisima i na međunarodnim skupovima, redovitim međunarodnim recenzijama. Predloženi program unapređuje hrvatsku infrastrukturu, koja je u području mjeriteljstva udaljena od europskih propisa i prakse. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag