zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Informacijskim sustavima podržano unaprjeđenje djelatnosti i okoliša 
Voditelj: Damir Kalpić
Ustanova: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb 
Sažetak: Pretpostavka je da programskim i organizacijskim rješenjima treba podržati i unaprijediti različite djelatnosti, među kojima je visoka naobrazba, zdravstvo, zaštita okoliša, unaprjeđenje državne administracije te poslovanje javnih i privatnih poduzeća. Program obuhvaća projekte Računalna potpora obrazovanju, Semantička integracija heterogenih izvora podataka, Baze podataka geoprostornih senzora i pokretnih objekata, Održivi razvoj informacijskih sustava, Algoritmi i primjena računalne obrade signala i Optimiranje i upravljanje rizicima u informacijskim sustavima. Fokus istraživanja u Računalnoj potpori obrazovanju je osim potpore učenju i ispitivanju, osiguranje kvalitete i organizacija nastave, uzrokovane pretežito Bolonjskim procesom, i u značajnoj mjeri već realiziranima na instituciji predlagača. Održivi razvoj informacijskih sustava fokusira se na poboljšanje metodologije te vrednovanje, razvoj i poboljšavanje programskih alata i sučelja, na razvoj i vođenje projekata izgradnje informacijskih sustava. Održivost razvoja je potreba trajnog ostvarivanja primjetne koristi od informatizacije usprkos činjenici da je izgradnja i održavanje informacijskog sustava trajni izvor troška. Razvojem se javljaju heterogeni izvori podataka i heterogeni informacijski sustavi. Trajan je problem njihove integracije koji se često rješava izradom novih verzija cjelovitijih sustava, što je skupo i ograničenog dosega. Semantička integracija heterogenih izvora podataka istraživat će mogućnosti automatizacije njihova povezivanja i međusobne suradnje. Baze podataka geoprostornih senzora i pokretnih objekata su specijalni slučaj integracije heterogenih, dislociranih i pokretnih izvora informacija u području s primjenama prvenstveno u očuvanju okoliša, ali i nizu drugih područja. Algoritmi i primjena računalne obrade signala je interdisciplinarni odmak od informacijskih sustava, ali ima presjek s ostalim projektima u tome što je naglasak dan na razvoj i poboljšanje algoritama i pripadne programske podrške ovoj infrastrukturnoj komponenti informacijskih sustava. Optimiranje i upravljanje rizicima u informacijskim sustavima predstavlja nadgradnju nakon što su primarni zahtjevi informatizacije ispunjeni. Tretira se i netehničke aspekte motivacije, modaliteta ugovaranja i izgradnje, te komunikacija i povjerenja među dionicima. Rezultati se očituju kroz unaprjeđenje djelatnosti krajnjih korisnika, međunarodnom objavljivanju radova, obrani doktorata i unaprjeđenju nastave računarstva. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag