zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Inteligentna potpora sveprisutnosti sustava e-učenja 
Voditelj: Vlado Glavinić
Ustanova: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb 
Sažetak: Predloženim se programom žele istražiti mogućnosti poboljšanja paradigme e-učenja, kao presjeka svijeta ICT i svijeta obrazovanja, putem (i) pružanja univerzalne posredničke platforme za potporu skladnome povezivanju sustava e-učenja kao i njihova približavanja sudionicima obrazovnog procesa, (ii) oblikovanja i vrednovanja specifičnih vrsta sustava e-učenja koji se prilagođavaju individualnim karakteristikama sudionika obrazovnog procesa te napose (iii) oblikovanja i vrednovanja odnosnih korisničkih sučelja. Osim već poznatih i široko korištenih fiksnih sustava e-učenja, razvoj ICT navodi na korištenje mobilnih pristupnih naprava (terminala) za dohvat, isporuku i provjeru znanja korisnika, čime se u obrazovni proces uključuju najširi slojevi stanovništva, u raznovrsnim, prethodno nepredviđenim situacijama, na najisplativiji način. Ovo je zalog poništavanju negativnih efekata "digitalnog bezdana" ("digital divide"). Primjerena platforma s univerzalnim dohvatom, koja podržava heterogene sustave e-učenja, pruža efikasno i efektivno sredstvo razvoja društva znanja. Glavni cilj predloženog programa je istraživanje mogućnosti primjene inteligentnih postupaka u sustavima e-učenja i to u različitim situacijama i preko različitih pristupnih naprava (terminala) u svrhu prožimanja obrazovnog procesa u najšire slojeve stanovništva radi povećanja opće razine znanja, vještina i sposobnosti. Program se sastoji od projekata koji su komplementarni po istraživanoj problematici te pokrivaju različite pojavne aspekte e-učenja i sustava e-učenja, a u njima naslovljena istraživanja predstavljaju nastavak prethodne dugogodišnje suradnje u novom organizacijskom okviru. Istraživanje naslovljavaju poboljšanje kritične misije ustanove nositelja – obrazovnog procesa akademske razine, a dobiveni rezultati dat će pokazatelje o primjenjivosti hipoteze. Očekuje se postizanje visokog stupnja inovacije, napose sa stanovišta objektiviziranja postupka provjere znanja i povećanja njegove protočnosti. Namjera je djelovati na studente i učenike radi privikavanja na nove načine stjecanja znanja te razvijanja vještina i sposobnosti u sveprisutnom okruženju društvu znanja.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag