zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-10-24
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Mogućnosti i učinci obnovljivih izvora energije u Hrvatskoj 
Voditelj: Julije Domac
Ustanova: Energetski institut Hrvoje Požar 
Sažetak: Razvitak korištenja obnovljivih izvora energije, a posebno energije vjetra, vodotoka, Sunca i biomase je danas središnji cilj energetske politike EU i vrlo važan zadatak za Republiku Hrvatsku. Obnovljivi izvori energije imaju značajnu ulogu u obuzdavanju emisije ugljičnog dioksida (CO2) i ostalih stakleničkih plinova što je podjednako važan cilj na razini EU i za Hrvatsku. Povećani udio obnovljivih izvora povećava ukupnu održivost te doprinosi sigurnosti opskrbe energijom u vremenu rastuće ovisnosti o uvozu i nestabilnih cijena energije. Obnovljivi izvori već danas mogu biti i ekonomski konkurentni u pojedinim slučajevima, a njihova puna konkurentnost s fosilnim izvorima energije se očekuje u skorom razdoblju. Obnovljivi izvori energije izrazito su složeno područje ljudskog djelovanja te zbog svojih osobitosti i različitih čimbenika koji određuju mogućnosti i načine njihova korištenja zahtjevaju multidisciplinaran pristup i sudjelovanje različitih struka i znanstvenih disciplina. Zbog toga je predloženi program identificirao ukupno pet istraživačkih cjelina koje će se odvojeno obrađivati. Osnovna ideja predlagača je obraditi navedene cjeline multidisciplinarno, uz sudjelovanje što većeg broja znanstvenika iz različitih ustanova koje sudjeluju na programu. Svi dobiveni rezultati i spoznaje pojedine cjeline, odnosno znanstvenog projekta bit će provjereni na razini cijelog programa te povezani s rezultatima istraživanja ostalih cjelina (projekata). Na ovaj će se način postići potrebna multidisciplinarnost, ali i vjerodostojnost i visoka kvaliteta ukupnih rezultata programa. Predloženi program sastoji se od sljedećih pet cjelina (projekata) koje obrađuju različite aspekte korištenja obnovljivih izvora energije: Sociokulturni aspekti odnosa javnosti prema obnovljivim izvorima energije; Obnovljivi izvori energije u funkciji gospodarskog razvitka; Integralno istraživanje prostorno-vremenskih značajki OIE u Hrvatskoj; Obnovljivi izvori energije za eko-hotel i eko-turističku destinaciju; Biogoriva - nužnost održive mobilnosti u Republici Hrvatskoj. U provedbi programa sudjelovat će istraživači s ukupno deset znanstveno-istraživačkih ustanova iz Zagreba, Splita i Opatije. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag