zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Mreža izvrsnosti za elektromagnetske komunikacije 
Voditelj: Juraj Bartolić
Ustanova: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb 
Sažetak: Osnovna karakteristika modernih komunikacijskih sustava je multifunkcionalnost što zahtjeva bitno veće prijenosne kapacitete, poboljšanu kvalitetu signala na prijamu te inovativna rješenja za pojedine komponente u sustavu. Stoga je nužno, osim dobrog poznavanja elektromagnetskih svojstva komponenata u sustavu i ograničenja medija kojim se informacija prenosi, biti otvoren za nove pristupe u projektiranju. Cilj programa je stvoriti mrežu istraživača iz Hrvatske koji bi zajedno bili u mogućnosti odgovoriti na potrebu veće inovativnosti, stučnosti i multidisciplinarnosti pri projektiranju sustava i njihovih komponenata. Drugim riječima, očekuje se stvaranje jezgre istraživača, koja bi bila sposobna suočiti se sa složenim elektromagnetskim problemima unutar širokog frekvencijskog spektra – od radijskih do optičkih frekvencija. Zahtjev za inovativnošću odražava se na teme koje će se proučavati unutar programa. Stoga će se unutar programa istraživati: (1) posve nova skupina rekonfigurabilnih antena za sustave s višestrukim ulazom i izlazom te pametne ultraširokopojasne antene, (2) nova generacija konformnih antenskih nizova i zakrivljenih periodičkih struktura za postizanje elektromagnetskih karakteristika koje tradicionalne planarne strukture ne mogu postići, (3) posve nove vrste metamaterijala koji pokazuju negativnu permeabilnost i permitivnost te strukture koje se mogu izraditi od takvih materijala, (4) novi elektronički elementi u siliciju i unapređenje postojećih, (5) plazma kao izvor zračenja, čime se otvara mogućnost eksperimentalne i teorijske spoznaje o strukturi tvari, (6) nove komore za elektromagnetsko ispitavnje elektroničkih komponenata i uređaja, (7) novi modeli rasprostiranja elektromagnetskih valova i procjena interferencije, odnosno plan razvoja mreže s maksimalnom efikasnošću u pogledu korištenja snage i frekvencijskog pojasa, (8) nova rješenja za optičke svjetlovodne senzorske sustave i sustave nadzora komunikacijskih mreža. Metode analize koje će se rabiti unutar istraživanja polaze od rigoroznog pristupa, odnosno uzimaju u obzir sve prisutne fizikalne efekte. Istraživanja će imati i praktični dio – osim odgovarajuće programske podrške razvit će se i eksperimentalni modeli koji su jedina istinska provjera novih ideja. Stoga vjerujemo da će predloženi program biti poticaj za stvaranje mnogo šire mreže izvrsnosti za navedenu problematiku u Hrvatskoj koja bi bila sposobna odgovoriti izazovu nadolazećih sustava i tehnologija. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag