zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Transformatori i okoliš 
Voditelj: Željko Štih
Ustanova: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb 
Sažetak: Proizvodnja transformatora je jedna najuspješnijih izvoznih industrija u Hrvatskoj. Transformatori koje danas izvoze tvornice u sklopu grupe „Končar“ čine 3% ukupnog svjetskog izvoza transformatora. Ta se tržišna pozicija može održati i poboljšati samo povećanjem kvalitete i pouzdanosti proizvoda, uz stalno poboljšanje konkurentnosti i vođenje brige o okolišu. U okviru ovog programa predviđa se unaprjeđenje istraživanja, razvoja i projektiranja transformatora, uzimajući u obzir njihov utjecaj na okoliš. U program se udružilo pet projekata: • Numerički proračun elektromagnetskih polja transformatora koji će voditi prof.dr.sc. Željko Štih, Sveučilište u Zagrebu Fakultet elektrotehnike i računarstva. • Numerička i eksperimentalna istraživanja nelinearnih mehaničkih sustava koji će voditi prof.dr.sc. Hinko Wolf, Sveučilište u Zagrebu Fakultet strojarstva i brodogradnje. • Dodatni gubici u transformatoru koji će voditi prof.dr.sc. Zvonimir Valković, „Končar – Institut za elektrotehniku“. • Istraživanje pojava u energetskim i mjernim transformatorima u eksploataciji koji će voditi prof.dr.sc. Tomislav Kelemen, zaslužni znanstvenik. • Motrenje, ispitivanje i dijagnostika transformatora, koji će voditi prof.dr.sc. Zdenko Godec, Elektrotehnički fakultet, Osijek. Postupci koje primjenjuju projekti u ovom programu temelje se na numeričkom modeliranju i analizi upotpunjenoj mjerenjima, a predviđaju se sljedeći rezultati: • Optimiranje izolacijskog sustava kombiniranih transformatora. • Razvoj programskog sustava za proračun električnih i magnetskih polja u okolišu transformatora i analiza izloženosti osoblja električnim i magnetskim poljima. • Numerička simulacija vibracija transformatora i svih njegovih relevantnih sklopova i simulacija širenja buke kroz akustični fluid. • Određivanje odziva sustava sa zračnostima. • Trodimenzionalno modeliranje elektromagnetskih polja i od njih izazvanih gubitaka vrtložnih struja u metalnim dijelovima transformatora. • Mjerenje i analiza struja uklapanja. • Analiza uzroka povišenog sadržaja plinova u ulju u zemljama s hladnijom klimom. • Izgradnja sustava motrenja. Temeljna orijentacija istraživanja u okviru ovog programa jest direktna primjenjivost rezultata u hrvatskoj proizvodnji transformatora.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag