zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Računarski postupci otkrivanja znanja u znanstvenim primjenama 
Voditelj: Dragan Gamberger
Ustanova: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb 
Sažetak: Danas imamo na raspolaganju ogromne količine podataka. Djelotvorno i inteligentno rukovanje podacima i znanjem potrebno je od proizvodnje do bankarstva, od zdravstva do transporta. Buduće društvo zasnovano na znanju nemoguće je bez računala koja praktično mogu provoditi složene zadaće prikaza znanja, otkrivanja znanja i pomoći pri odlučivanju. Iako praktična realizacija tih zadaća može zvučati kao znanstvena fantastika, iz dosadašnjeg iskustva u analizi podataka, modeliranju podataka, i primjenama umjetne inteligencije naučili smo da se, bez obzira kako intelektualno složeni se oni mogli činiti, ti zadaci sastoje od računarskih dijelova koje je moguće automatizirati tako da ih strojevi izvode bolje od ljudi. Cilj programa je razvoj, evaluacija, izgradnja i integracija složenih računarskih postupaka koji predstavljaju osnove tehnologija znanja. Imajući u vidu taj općenit cilj, uglavnom ćemo se koncentrirati na praktične znanstvene primjene. Pretpostavljamo da u interdisciplinarnoj suradnji znanstvenika iz područja računarstva i onih koji rade u specifičnim područjima primjene, imamo dobru priliku prepoznati probleme, naučiti ih rješavati, i konačno, ako je moguće, poopćiti rješenja. Rad će biti izrazito višedisciplinaran na stvarnim znanstvenim primjenama. Rezultati trebaju biti značajni za područja primjene kao što su medicina, bioinformatika, kemija i fizika, kao novi i važni znanstveni rezultati u formi relacija, modela ili sustava odlučivanja. U isto vrijeme, rezultati trebaju biti značajni za računarske znanosti kao nova teorijska i praktična metodološka dostignuća u području umjetne inteligencije. Rad se sastoji u razvoju najprikladnijih postupaka za postavljene probleme. Kvaliteta nastale metodologije mjeri se uspjehom u rješavanju problema u području primjene. Važnost rezultata ovisi o značaju praktičnih problema koji se rješavaju, kao i mogućnošću da se postupci poopće i za druge slične zadaće. Konačni cilj je otkrivanje općih načela koja predstavljaju metodološke prodore u računarstvu. Važnost istraživanja je u činjenici da tehnologije otkrivanja znanja predstavljaju tehničke osnove koje potpomažu kreativnost informatičkog društva i privrede zasnovane na znanju.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag