zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Napredne tehnike upravljanja i estimacije s primjenama u energetici i transportu 
Voditelj: Nedjeljko Perić
Ustanova: Fakultet elektrotehnike i računarstva, Zagreb 
Sažetak: Kvalitetno upravljanje složenim sustavima, kakvi su energetski i transportni sustavi, koje karakteriziraju nelinearnosti, ograničenja i spregnutost dinamičkih veličina, sustavi s diskretnim događajima te sustavi s promjenljivim transportnim kašnjenjem teško je ostvarljivo konvencionalnim metodama upravljanja. Stoga se u svijetu vrlo intenzivno istražuju i primjenjuju napredne metode i tehnike upravljanja složenim tehničkim sustavima kao što su robusno, optimalno i predikcijsko upravljanje zasnovano na matematičkom modelu sustava, te inteligentno upravljanje. Slična razmatranja vrijede i za estimaciju varijabli i parametara sustava, budući da je estimacija usko povezana s tehnikama upravljanja, a trenutačno ne postoji jedinstven pristup rješavanju estimacije stanja nelinearnih dinamičkih sustava. Temeljna je pretpostavka ovoga programa da se primjenom navedenih naprednih tehnika upravljanja, kao i modeliranja, identifikacije i estimacije stanja i parametara sustava, može metodološki jedinstveno pristupiti upravljanju širokom klasom složenih tehničkih procesa u energetskim, transportnim i industrijskim postrojenjima, osiguravajući njihov kvalitetan i pouzdan rad te optimalno iskorištavanje raspoloživih resursa. Opći je cilj predloženoga istraživanja povećati znanstvenu i stručnu kompetentnost, povećati spremnost za prihvat novih znanja u estimaciji i upravljanju složenim sustavima te dati vlastiti doprinos njihovom daljnjem razvoju, osobito u jedinstvenom metodološkom pristupu modeliranju i upravljanju složenim tehničkim sustavima, te na taj način stvoriti znanstveno utemeljene podloge za razvoj, projektiranje i izvedbu naprednih strategija upravljanja koje će na kvalitetan, siguran i energetski učinkovit način upravljati složenim sustavima. Time bi se posredno doprinijelo povećanju industrijske produktivnosti te kvalitete proizvoda i stupnja iskorištenja energije, s konačnim ciljem - povećanom konkurentnošću na svjetskom tržištu. Mogućnosti primjene rezultata predloženih istraživanja vrlo su široke: u energetici, transportu, raznim granama industrije, ali i drugdje. U cilju potvrde valjanosti metodoloških istraživanja i poticanja neposredne primjene razvijenih algoritama, planirana su opsežna eksperimentalna istraživanja kao i praktična primjena razvijenih metoda upravljanja i estimacije u: tračničkim vozilima, hibridnim vozilima, inteligentnim elektroničkim uređajima, vjetroelektranama, elektroenergetskom sustavu te tretiranju brodskih balastnih voda. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag