zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Novi funkcionalni materijali 
Voditelj: Svetozar Musić
Ustanova: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb 
Sažetak: Program "Novi funkcionalni materijali" objedinio je znanstvenike iz Hrvatske koji rade u području organske, anorganske i fizikalne kemije, molekularne fizike i mikroelektronike. To je najveća grupacija znanstvenika koji rade na problematici funkcionalnih materijala u Hrvatskoj. Predlaže se istraživanje kompleksnih gelnih sustava nastalih mješanjem dva ili više konstitucijski neidentičnih gelova. Dizajnirat će se i sintetizirati nove organosilikatne hibride te istraživati efekt samoudruživanja različitih molekula. Novi kiralni spojevi upotrebit će se u sintezi novih kiralnih nepokretnih faza za tekućinsku kromatografiju te novih termotropnih tekućih kristala. Istraživat će se uvjeti i narav reverzibilne promjene spina elektronskog stanja u SCO kompleksima. Jedan od ciljeva ovog programa je prošititi naše spoznaje o odnosu između uvjeta sinteze metalnih oksida, oksidnih stakala i staklokeramika na jednoj strani te njihovih svojstava na drugoj strani. Istraživat će se kinetike i mehanizmi kristalizacije različitih alumosilikatnih i karbonatnih spojeva. Sintetizirat će se i karakterizirati novi metal-organski spojevi s naglaskom na metale Ta i Nb. Istraživat će se sinteza i svojstva višekomponentnih metalnih hidrida koji sadrže metal rijetke zemlje, cirkonij, prijelazni metal ili plemeniti metal. Nadalje, istraživat će se fizikalno-kemijski učinci ionizirajućeg zračenja na modelnim sustavima koji uključuju organske, anorganske i biološke materijale te razvijati nove dozimetrijske metode. Istraživat će se odnos između parametara priprave, morfoloških i strukturnih svojstava na jednoj strani te elektrokemijskih svojstava pripravljenih filmova na drugoj strani. Fundamentalni aspekt predloženih istraživanja je u iznalaženju mogućnosti modificiranja površine materijala s jako katalitički efikasnim tankim organskim ili anorganskim filmovima koji određuju mehanizam i kinetiku površinskih reakcija. Jedan od ciljeva ovog programa je unapređenje elektroanalitičke metodologije i elektrokemijske teorije. Novi funkcionalni materijali istraživat će se metodama eksperimentalne i teorijske vibracijske spektroskopije. Poseban doprinos predloženom programu dat će istraživanje novih elektroničkih materijala te projektiranje novih sklopova u mikroelektronici. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag