zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Interakcije novih malih molekula s makromolekulama tumorskih i upalnih procesa 
Voditelj: Ivo Piantanida
Ustanova: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb 
Sažetak: Glavni zadatak ovog Programa je dizajn, sinteza i ispitivanje interakcija novih malih molekula unutar tumorskih procesa, s time da male molekule direktno djeluju na DNA/RNA ili su uključene u upalne procese povezane s tumorima. Biološka aktivnost brojnih lijekova bazira se na interakcijama malih organskih molekula s DNA, RNA ili proteinima. Iz tog razloga izuzetno su značajni dizajn, sinteza i ispitivanje biološke aktivnosti novih molekula sa ciljanom aktivnošću prema spomenutim biomakromolekulama. Uobičajeni problemi u dizajnu lijekova, posebno antitumorskih, su selektivnost i unos u ciljane stanice ili tkiva. Spojevi male molekulske mase od posebnog su značaja za riješenje drugog problema pošto lakše prolaze kroz biološke membrane u usporedbi s većim molekulama, no selektivnost je još uvijek najveća manjkavost antitumorskih lijekova. Najčešći klinički korišteni mehanizmi djelovanja lijekova su oni koji direktno djeluju na DNA/RNA (nekovalentno, kovalentno) ili indirektno (preko DNA/RNA biosintetskih procesa). Iskustvo grupa uključenih u ovaj Program u području malih molekula koje se nekovalentno vežu na DNA/RNA (WG1, WG2), antitumorskih derivata nukleobaza (WG3), in vitro bioloških ispitivanja (WG4), in vitro i in vivo ispitivanja uplanih procesa (WG5) tvori izvrsnu istraživačku liniju za Programom predložena ispitivanja. Sintetski dio istraživanja bavit će se pripravom novih bis interkalatora s posebnim funkcijama (WG1), novih spojeva koji se vežu u utore DNA (WG2) i novih nuleobaza i nukleotidnih derivata s ciljanim djelovanjem na tumorske i upalne procese. Interakcije novih spojeva s ciljanim biomakromolekulama bit će ispitivane spektroskopskim metogama, a u biološki relevantnim i dobro definiranim uvjetima (WG1,WG3). Grupa WG4 provest će in vitro biološka ispitivanja apoptotske aktivnosti i mehanizama djelovanja na staničnim linijama, dok će in vitro protuupalna te in vivo antitumorska i protuupalna ispitivanja provoditi WG5. Ukupni rezultati ovog Programa trebali bi doprinjeti osnovnom znanju o interakcijama malih molekula s biomakromolekulama, predstaviti jednostavnu i brzu konvergentnu sintezu novih DNA/RNA aktivnih molekula, te velikim brojem novih spojeva aktivnih u tumorskim i upalnim procesima i posljedično patentima, koji bi štitili farmakološki zanimljive strukture i/ili nove načine djelovanja. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag