zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Molekulska struktura, dinamika i reaktivnost 
Voditelj: Boris Rakvin
Ustanova: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb 
Sažetak: Program je orijentiran prema temeljnim interdisciplinarnim istraživanjima strukture, dinamike, svojstava i transformacija molekula. Njihovo detaljno poznavanje osim što je od temeljnog znanstvenog interesa, samo po sebi predstavlja osnovu za razvoj molekulskog inženjeringa, koji je jedno od ishodišta pri kreiranju novih materijala, te također čini i polaznu osnovu na kojoj se želi proniknuti u kompleksne biološke i medicinske procese na molekulskoj razini. Predložena istraživanja nude veliki izazov kroz eksperimentalni kao i kroz teorijski pristup. S obzirom na veliku širinu znanstvenog područja program ima za cilj provesti istraživanja na nekim specifičnim i reprezentativnim molekulama i molekulskim strukturama koja nose obilježja gore spomenutih interesa i primjena. Suradnja projekata u predloženom programu je uravnotežena između osam eksperimentalnih i dva teorijska projekta čime je omogućen interdisciplinarni pristup samim istraživanjima. U predloženom programu istraživani molekulski sustav proteže se od vrlo jednostavnih molekula (ozona, alanina, substituiranih benzena te različitih metalnih kompleksa) do kompleksnih molekulskih struktura poput polimera, liposoma, lipoproteina itd. U tim istraživanjima primijenit će se raznovrsne spektroskopske metode (IR, UV-Vis, MS, NMR, ESR) u kombinaciji s kemijskim metodama i laserskim pobuđenjima da bi se stekle informacije o svojstvima promatranog molekulskog sustava. Predložena istraživanja unutar projekata, a posebice združena istraživanja među projektima na razini programa imaju široko područje primjena: (i) kreiranje novih materijala s ciljanim makroskopskim svojstvima kao što su molekulski magneti, supramolekulski koloidi i specijalni polimeri; (ii) zdravstvenu primjenu vezanu uz biološke molekule za ciljani transport lijekova; (iii) detaljno izučavanje reaktivnosti molekula koje su temelj za razumijevanje procesa u Zemljinoj atmosferi; (iv) razvoj i uvođenje novih naprednih teorijskih i eksperimentalnih metoda kao dodatna baza za stručno obrazovanje.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag