zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Spektroskopija i modeliranje bioaktivnih molekula 
Voditelj: Ante Graovac
Ustanova: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb 
Sažetak: Bioaktivne molekule su predmet intenzivnog istraživanja u nas i u svijetu. Strukturu, svojstva i djelovanje bioaktivnih molekula odredit ćemo kombinacijom eksperimentalnih (spektroskopija NMR i druge metode) te matematičko- i kvantno-kemijskim metodama. Spektar istraživanih bioaktivnih molekula je vrlo širok: peptidi, bioaktivne molekule za modulaciju imunološkog odgovora, peptidne vakcine ili nosači, prirodni spojevi eteričnih ulja i aroma, auksini i sintetski analozi auksina, nova bioaktivna stakla i keramike, te čisti i funkcionalizirani ugljikovi nanomaterijali. Ciljevi predloženog programa su optimiranje postupaka za racionalno oblikovanje bioaktivnih peptidnih motiva, markera i nosača, te izradu cjepiva temeljenih na virusnim podjedinicama i peptidima; bolje upoznavanje kemijskog sastava eteričnih ulja i aroma i njihovo kemijsko modificiranje u smislu poboljšanja njihovih svojstava; istraživanje strukture i svojstava prirodnih i sintetskih bioaktivnih molekula, posebice peptida i njihovih fragmenata, i kompleksa s DNK i RNK te kompleksa biooganskih molekula s prijelaznim metalima pomoću spektroskopije NMR i računskih metoda s namjerom dobivanja novih spoznaja o strukturnim značajkama istraživanih molekula koje utječu na njihove kemijske i biokemijske procese; provjeravanje i proširivanje dosadašnjih spoznaja o prepoznavanju auksina u biljnim stanicama; doprinošenje boljem razumijevanju odnosa između sastava i strukture novih bioaktivnih stakala i keramika i usporedba kristalizacijskih procesa i brzine rasta kristala kod praškastih i volumnih stakala; konstruiranje novih visoko kompaktnih grafičkih reprezentacija proteina i DNK koje bi omogućile laku vizualnu analizu sličnosti/različitosti proteina i sekvenci DNK a ujedno bi poslužile i kao osnova za numeričku karakterizaciju njihovih struktura; ispitivanje postojećih i razvoj novih topoloških indeksa prikladnih za procjenu i predviđanje bioaktivnosti molekula; istraživanje svojstava i strukture nanocjevčica i drugih nanostruktura zbog moguće primjene u znanosti o materijalima i biomedicini. Osnovna svrha programa je sinergijom istraživačkih skupina doći na temeljnoj razini do boljeg razumijevanja bioaktivnih molekula a na primjenjenoj do novih bioaktivnih molekula od praktičnog interesa u kemiji, biologiji, medicini i farmaciji. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag