zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Dizajn, sinteza i reaktivnost (bio)organskih molekularnih sustava 
Voditelj: Mirjana Maksić
Ustanova: Institut "Ruđer Bošković", Zagreb 
Sažetak: Program obuhvaća nekoliko vodećih istraživačkih laboratorija i grupa s ukupno 44 istraživača s Instituta ”Ruđer Bošković”, Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta i Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije u Zagrebu iz područja (bio)organske, fizikalno-organske i kompjuterske kemije. Cilj programa je postizanje dodatne vrijednosti u kvaliteti istraživanja pomoću intenzivne međusobne suradnje kako bi se poboljšao znanstveni output i povećala kompetitivnost na međunarodnom planu. Program se sastoji od slijedećih odabranih tema: (a) Sinteza i karakterizacija novih spojeva širokog raspona, što uključuje s jedne strane derivate gvanidina, kavezaste ugljikovodike, mono i policikličke heteroaromatske molekule, velike makrocikličke polietere, ionske receptore, a s druge strane analoge peptida s neprirodnim aminokiselinama, kao i peptidne analoge fenolnih spojeva, koji se nalaze u biljkama. Posebna pažnja poklonit će se razvoju novih stereoselektivnih sintetskih postupaka. (b) Proučavanje reaktivnosti nekih od prethodno spomenutih spojeva u osnovnom i pobuđenim stanjima s naglaskom na reakcije prijenosa elektrona i protona (odnosno vodikova atoma). (c) Mehanistički studij i identifikacija reakcijskih međuprodukata. (d) Proširenje jedinstvenih skala elektrofugalnosti i nukleofugalnosti i njihovo testiranje. (e) Dizajn organskih neutralnih superkiselina i superbaza primjenom kompjuterske kemije sa spajanjem njihovih skala u jedinstvenu ljestvicu. (f) Studij strukture proteina i kataličke aktivnosti pomoću QM/MM modeliranja i kompjuterskih simulacija. Svaka od istraživačkih grupa, koje sudjeluju u programu ima bogato iskustvo i znanstvenu izvrsnost u određenom segmentu predloženih istraživanja, što pruža široke mogućnosti interdisciplinarne suradnje. Ova posljednja dovest će do sinergističkih efekata međusobnom fertilizacijom ideja, zajedničkim korištenjem eksperimentalnih uređaja i ostalih resursa. Time će se povećati kvaliteta i kvantiteta znanstvenih rezultata. Treba posebno naglasiti da se pored fundamentalnih spoznaja očekuje priprava novih spojeva ciljanih svojstava, kao i poboljšani kemijski postupci potencijalno korisni u industriji, farmakologiji i medicini. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag