zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Hrvatski identitet u europskom kontekstu: srednjovjekovna spomenička baština 
Voditelj: Miljenko Jurković
Ustanova: Filozofski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Znanstveni program "Hrvatski identitet u europskom kontekstu: srednjovjekovna spomenička baština" obuhvaća osam izuzetno kvalitetno usklađenih projekata koji se svi bave hrvatskom srednjovjekovnom spomeničkom baštinom, konkretnije baštinom od antičkih stoljeća pa sve do 13. stoljeća. Četiri se projekta unutar programa prostorno vezuju uz južnu Panoniju, dakle sjevernu Hrvatsku. Projekt "Rimske ceste i groblja kao preduvjet razvoja prometne mreže sjeverne Hrvatske" izučava antičku cestovnu mrežu kao podlogu onoj srednjovjekovnoj, te time inzistira na kontinuitetu života u prostoru sjeverne Panonije. Na njega se i prostorno i kronološki nadovezuje projekt "Romanizacija i kristijanizacija hrvatskog dijela provincije Panonije" kojime se ulazi u stoljeća kasne antike s naglaskom na promjeni kulta, a s druge strane na kontinuitetu iz antičkih vremena. Opet se kronološki na ovaj projekt nadovezuje "Južna Panonija u ranom srednjem vijeku" koji izučava isti prostor u vremenu dolaska Hrvata. Kronološki ga slijedi projekt "Romanika u međurječju Save i Drave" čime se posve zaokružuje prostor sjeverne Hrvatske. Projekt, pak, "Umjetnička baština Jadrana od kasne antike do romanike" pokriva u istom kronološkom segmentu prostor južne Hrvatske. Objedunjukući faktor rada na svim projektima unutar programa je razvijanje i korištenje sukladne terminologije tako da projekt "Hrvatska povijesno-umjetnička terminologija - pojmovnik i izgradnja Thesaurusa" paralelno stvara bazu podataka i izradu rječnika u interaktivnoj vezi sa svim projektima primajući od njih podatke, a zaključno ih dajući svim projektima. S druge pak strane jedan se projekt može smatrati pilot projektom: Hipus - Cetina zamišljen je da dubinski uđe u jedno ograničeno područje, područje Cetinske krajine, koristeći pritom metodologije svih drugih projekata i nastojeći dati analizu jednoga prostora od antičkih do srednjovjekovnih vremena u svim detaljima. Jednako tako, naš se projekt ("Hrvatska umjetnička baština do "stila 1200." u europskom kontekstu") može smatrati okosnicom i objedinjujućim faktorom sviju, jer je ciljani rezultat toga projekta izrada korpusa spomenika arhitekture, skulpture i slikarstva. Rezultati svih osam projekata bit će u završnici korišteni u stvaranju konkretne i egzaktne baze podataka u okviru serije publikacija korpusa spomenika, razloženih po razdobljima i po likovnim vrstama, kao i monografija o pojedinim spomenicima u kronološki omeđenom razdoblju. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag