zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Umjetnost u Hrvatskoj od 5. do 18. stoljeća 
Voditelj: Vladimir Marković
Ustanova: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti 
Sažetak: Program «Umjetnost u Hrvatskoj od 5. do 18. stoljeća» obuhvaća projekte koji će istražiti teme iz hrvatske umjetnosti starijih povijesnih razdoblja. Budući da obuhvaća više od tisuću godina bit će moguće protumačiti karakter povijesnih stilova, njihovu periodizaciju i dinamiku promjena. Da bi se taj zadatak uspješno obavio uključeni su i spomenici ranokršćanskog razdoblja, jer su imali važnu ulogu ne samo u srednjem vijeku, nego i u kasnijim razdobljima hrvatske umjetnosti. Istraživanja će se provoditi u okviru zajedničkih pretpostavki s posebnim pozornošću posvećenom stilskim i regionalnim značajkama spomenika, s ciljem da se odredi njihovo mjesto u europskom kontekstu ali i udio u određenju samosvojnosti hrvatske baštine. Razmatrat će se svi spomenici obuhvaćeni projektima, neovisno o likovnoj vrijednosti i stilskoj izražajnosti, čime će se steći cjelovita slika ukupne građe. Spomenicima će se odrediti podudarnosti s normama i podrijetlom stila, te ako je moguće, ustanoviti predlošci. Važno je utvrditi nastavljaju li se karakteristični oblici iz lokalne tradicije prethodnih stilskih razdoblja. U tom pogledu trebat će razlikovati opetovanja koja su posljedica samo nastavljanja tradicionalnih zanatskih vještina i znanja, od onih ponavljanja kojima je namjera da se izborom predloška ponovi njegovo idejno i opće povijesno značenje, jer takav odnos prema prošlosti pretpostavka je «historicizama». Program će donijeti nove podatke o djelima, njihovim autorima i naručiteljima, te točnije odrediti opuse pojedinih umjetnika. Ispitivanje pojedinih likovnih vrsta pokazat će do sada nedovoljno protumačeno vremensko trajanje stilskih razdoblja, često njihov «paralelizam», istodobnost različitih stilova kao povijesnih kategorija u čemu osobiti udio ima lokalna tradicija i «historicizmi» koje ona sadrži. Program će, također, preciznije utvrditi odnose srednjoeuropske i mediteranske tradicije u spomeničkoj baštini Hrvatske, odnosno njezinog kontinentalnog i jadranskog dijela te «pulsirajuću» granicu njihovih susreta kroz povijesna razdoblja. Za to je potrebno u istraživački obzor uključiti ukupni spomenički korpus djela od onih pučkog karaktera do stilski paradigmatskih. Tek tako će biti moguće na novi način protumačiti ulogu graničnih pojava, stilskih «rubova», te dugog trajanja pojedinih stilova i njihovog preklapanja, a što je važno određenje hrvatske baštine. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag