zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Identitet i promjena:prilagodba hrvatskog javnog prava EU 
Voditelj: Josip Kregar
Ustanova: Pravni fakultet, Zagreb 
Sažetak: Hrvatska je ispunila glavne preduvjete za početak pridruživanja EU na osnovi stvarno usvojenog zakonodavstva i stvarno implementiranih mjera, kao i stalne procjene analiza situacije u pogledu političkih kriterija za članstvo; posebno obzirom na mogućnosti Hrvatske da preuzme obveze članstva, što znači acquis i politiku Unije. Da bi se postiglo objektivna procjena mogućnosti Hrvatske da izgradi zadovoljavajući zakonodavni i institucionalni okvir, neophodno je razviti znanstvene metode za istraživanje potencijala i prepreka u implementaciji tih normi. Naš program predstavlja sveobuhvatnu listu projekata koji odražavaju probleme izgradnje institucija sukladno demokratskim standardima. Istraživanje je multidisciplinarno, projekti su koordinirani komplementarnim razvijenim metodologijama i po prvi put u povijesti pravnih istraživanja empirijsko istraživanje čini integralni dio projektnog dizajna. Ovaj program integrira pojedinačne projekte sa zajedničkim ciljem i metodologijom te koordinira i racionalizira nastojanja u istraživačkom radu. Pravna analiza europskih zakonodavnih standarda je preliminarni dio istraživačke koncepcije na polju izgradnje institucija (ustavno pravo, javna uprava, javno pravo). Posljedični dio je istraživanje modifikacija i prilagodbi tih normi u hrvatskom pravnom sustavu, uključujući korupciju osnovnih institucija (sudstvo, javna uprava) s naglaskom na ulogu pravne i organizacijske kulture. Naredni dio je test toga kako primijeniti neke od najosjetljivijih normi kao što su norme u medicinskoj etici ili profesionalni standardi. Analiza podrazumijeva empirijski terenski rad i široku koordinaciju kako ostalih programa u društvenim znanostima tako i potencijalnih korisnika: političkih, profesionalnih i upravnih tijela, na lokalnoj i međunarodnoj razini. Osnovni cilj je praktičan. U svakom projektu ova aplikativna dimenzija je naglašena, a potencijalni korisnici identificirani. Nema ništa praktičnije od razumijevanja zašto i kako se može postići glavni strateški cilj: integracija u Europu.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag