zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2021-12-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Usklađivanje hrvatskog kaznenog prava s europskim standardima 
Voditelj: Petar Novoselec
Ustanova: Pravni fakultet, Zagreb 
Sažetak: Republika Hrvatska kao kandidatkinja za članstvo u Europskoj uniji dužna je usuglasiti svoj pravni sustav s onim Europske unije; ta obveza obuhvaća i kazneno pravo. Iako je aktualno hrvatsko kazneno pravo u mnogim aspektima na europskoj razini, ipak ostaju još neka područja koja nisu usuglašena s pravnom stečevinom Europske unije i Konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda Vijeća Europe, kao što su prethodni kazneni postupak, kaznena djela s elementom transnacionalnosti (trgovina drogom, oružjem i ljudima, kaznena djela na štetu financijskih interesa Europske unije), kaznena djela vezana uz korupciju, kolektivni kriminalitet i gospodarska kaznena djela, čemu treba dodati i problem učinkovitosti postojećih kaznenopravnih sankcija. Temeljni je cilj programa usporediti pravnu regulative Republike Hrvatske na tim područjima sa standardima usvojenim u zemljama Europske unije uz čiji je pravni sustav hrvatsko kazneno pravo posebno vezano, utvrditi manjkavosti hrvatskog kaznenog zakonodavstva i ponuditi hrvatskom zakonodavcu rješenja za njihovo prevladavanje. Osim reforme hrvatskog kaznenog prava, kao očekivani rezultat može se označiti i pružanje pomoći hrvatskoj sudskoj praksi na putu njezina osuvremenjivanja i prilagođavanja zahtjevima koja proizlaze iz već do sada ostvarene, a u budućnosti i produbljene suradnje Republike Hrvatske sa zemljama Europske unije. Buduća sudska praksa će ujedno biti i najbolji način provjere rezultata programa. Imajući u vidu sve navedene okolnosti, može se očekivati da će i ovaj program biti jedan od doprinosa europskim integracijama Republike Hrvatske pa njegova važnost nadilazi čisto stručne interese.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag