zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-6
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Informacijska infrastruktura suvremenih organizacija 
Voditelj: Josip Brumec
Ustanova: Fakultet organizacije i informatike, Varaždin 
Sažetak: Učinci primjene suvremenih informacijskih i komunikacijskih tehnologija (ICT) u organizacijama manji su od njihovih potencijala. Istraživanja u svijetu pokazuju da je svega 25% ICT projekata ostvarilo postavljene ciljeve, isto toliko ih je obustavljeno zbog neuspjeha, a oko polovica se mora stalno popravljati i usklađivati s poslovnim ciljevima organizacije. Neke prethodne studije (npr. Brumec, J., Javna informacijska infrastruktura, 16th International Conference on IIS) pokazuju da je u Hrvatskoj, tijekom zadnjih 5 godina, nepotrebno potrošena 1 milijarda € zato jer organizacije javnog i privatnog sektora ne koriste zajedničku informacijsku infrastrukturu. Kroz teorijske studije i empirijska istraživanja u svijetu objašnjeni su organizacijski, socijalni i drugi razlozi ovog stanja. Međutim, dosad nisu provedena sustavna istraživanja radi postavljanja cjelovitog modela koji bi objasnio što treba učiniti da bi nove ICT pružile suvremenim organizacijama informacijsku infrastrukturu potrebnu za postizanje njihovih ciljeva. Upravo to je temeljni cilj ovog programa. Polazna hipoteza glasi: Tehnološki razvoj omogućio je suvremenim organizacijama da razviju dobru informatičku infrastrukturu (na razini organizacije, zemlje ili globalno) ali informacijsku infrastrukturu moraju stvoriti same, po načelima koja će biti istražena i postavljena ovim programom. Opstati mogu samo one organizacije koje na pravi način koriste potencijale novih ICT. Program objedinjava istraživanja na pet projekata. Ciljevi projekata su usmjereni na razvoj više metodika koje će omogućiti organizaciji učinkovito korištenje novih ICT, a odnose se na modeliranje poslovnih procesa, projektiranje IS-a, upravljanje informacijskim resursima, razvoj servisno orijentiranih arhitektura, interoperabilnost i informacijsku sigurnost. Rezultat istraživanja biti će metodološki priručnik za menadžment suvremenih organizacija u profitnom i javnom sektoru, koji će omogućiti pouzdano planiranje i uvođenje te ekonomično korištenje novih ICT. Takvog priručnika za upravljanje informacijskim resursima danas nema, a menadžment prikuplja potrebna znanja iz velikog broja vremenski i sadržajno nepovezanih i neusklađenih izvora Priručnik će također poslužiti i kao udžbenik na poslijediplomskim studijima. Rezultati istraživanja provjeravati će se razmjenom znanja s drugim istraživačima u svijetu te kroz projekte transfera znanja za organizacije u profitnom i javnom sektoru.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag