zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Strategije digitalizacije znanja i baštine 
Voditelj: Miroslav Tuđman
Ustanova: Filozofski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Globalni informacijski prostor stvara nove digitalne zajednice korisnika, nove komunikacijske obrasce, nove konfiguracije znanja, nove tipovi pismenosti, te nove sustave obrazovanja. U novom informacijskom prostoru (cyberspace-u) stvara se globalno društvo i globalna kultura koje odlikuje potrošnja, homogenizacija sadržaja i smanjenje raznolikosti. U cyberspace-u nadmoć je osigurana informacijskom superiornošću, tj. provedbom informacijskih strategija čiji je cilj osigurati gospodarsku, političku i kulturnu dominaciju. Zato korpusi znanja u informacijskom prostoru nisu nužno organizirani prema standardima istinitosti, objektivnosti i ravnopravnosti kultura i kulturnih vrijednosti. Polazi se od postavke da je osnovna politička, kulturna i komunikacijska vrijednost ujedinjene Europe u interaktivnom prožimanju identita različitih naroda i njihove kulturne raznolikosti, i da mediji i javno znanje omogućuju participaciju u globalnim međunarodnim političkim i kulturnim procesima. Kulture i znanja koja neće odgovoriti izazovima globalizacije nužno će propasti. Rješenje je izrada strategija digitalizacije znanja, kulturnih dobara i baštine kako bi se osigurala ravnopravna prezentacija i komunikacija kulturnog i nacionalnog identiteta u globalnom informacijskom prostoru, te edukacija korisnika za novo elektroničko okruženje. Programa je planiran kao cjelina od osam projekata koji istražuju: a) promjene paradigme informacijske znanosti, b) standarde i alate za upravljanje digitalnim korpusima znanja i kulturne baštine; c) prepoznavanje informacijskih strategija za upravljanjem znanjem u cyberspace-u; d) obradom prirodnog jezika; e) standarde i alate edukacije u elektroničkom okruženju kako u nastavi tako i u cjeloživotnom učenju. Program istraživanja svojim rezultatima treba pridonijeti rješavanju problema digitalizacije znanja i baštine u cyberspace-u: alatima i standardima za obradu prirodnog jezika bez čega nema digitalizacije, definiranju strategija i tehnika konfiguracije znanja u informacijskom prostoru, mjerama aktivne zaštite i očuvanja kulturne baštine u 21. stoljeću, istraživanjem korisnika baštine, razumijevanjem odnosa tradicionalnih vrijednosti i digitalne kulture, modelima organizacije i upravljanja znanjem u nastavnom procesu, modelima upravljanja obrazovnim tehnologijama u cjeloživotnom učenju, modelima upravljanja ljudskim potencijalima u ICT.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag