zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-7-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Organizacija, interpretacija i očuvanje hrvatske pisane baštine 
Voditelj: Tatjana Aparac-Jelušić
Ustanova: Sveučilište u Zadru 
Sažetak: Istraživanje povijesna razvoja, organizacijskih i tehnoloških problema vezanih uz hrvatske baštinske ustanove te znanstvena interpretacija vrijednih jedinica i zbirki iz korpusa hrvatske pisane baštine i pretpostavki za njezino čuvanje i zaštitu tek su odnedavno predmet sustavnoga rada s ciljem da se prevlada fragmentarnost i stvore pretpostavke za produbljene analize i izradu znanstvenih sinteza. Predloženi program logički se nastavlja se na prethodna istraživanja u sklopu projekta Organizacija, očuvanje i uporaba hrvatske pisane baštine (0122027) tijekom kojega su upravo i izdvojeni problemi vrijedni daljnjih, produbljenjih istraživanja. Osnovna je pretpostavka ovoga programa da se na postojećem korpusu teorijskih spoznaja može graditi osnovica za sustavno i holističko sagledavanje vrijednosti hrvatske pisane baštine, njezina utjecaja na razvoj kulture i očuvanje hrvatskoga identiteta te uspostavljanje kriterija i metoda njezine zaštite. Odabrani pristup i metodologija, razvijeni ponajprije u djelima R. Chartiera i R, Darntona, u Hrvatskoj još nisu u potpunosti zaživjeli, pa se očekuje da će se njihovom primjenom osnažiti teorija i praksa baštinskih disciplina te znanstveno tumačenje uloge baštinskih ustanova u razvoju hrvatske kulture, znanosti i obrazovanja. Interpretacija organizacijskih, društvenih, teorijskometodoloških i praktičnih modela prikupljanja, čuvanja, te napose zaštite pisane građe predstavlja bitnu kariku u iznalaženju kvalitetnih obrazaca očuvanja i predstavljanja hrvatske baštine. Multidisciplinarni pristupi toj problematici, pružit će novu i sveobuhvatnu dimenziju sagledavanju trenutačnog stanja koje nije zadovoljavajuće, ali i pridonijeti iznalaženju novih i/ili inoviranih postupaka teorijske interpretacije pojedinih događanja iz prošlosti, doprinosa pojedinih bibliofila te darovatelja knjiga, sagledavanje uloge pojedinih knjižničnih, arhivskih i muzejskih stručnjaka u očuvanju i razvoju zbirki i pravilnog smještanja sačuvane baštine u europski kontekst. Predviđena istraživanja provodit će se timski, interdisciplinarno i s pomoću različitih metoda (sadržajne analize, povijesne metode, metoda motrenja, modeliranja, usporedbe, bibliografska metoda, laboratorijske analize i sl.) 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag