zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2020-6-2
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Izvori za hrvatsku baštinu i hrvatski europski identitet 
Voditelj: Damir Boras
Ustanova: Filozofski fakultet, Zagreb 
Sažetak: Povijest i identitet hrvatskog naroda u jednome se dijelu ogleda u pisanoj i materijalnoj baštini koja je stvarana stoljećima do danas, a u drugome se ogleda u baštini koja sa svakim danom u sve većem obimu stvara i danas. Projekti unutar programa jednim dijelom nastoje multidisciplinarnim pristupom prikupiti podatke o hrvatskoj baštini, pisanoj i materijalnoj, te pokrenuti postupak pretvorbe pisane baštine u strojno čitljiv oblik koji će omogućiti jednostavniji i slobodniji pristup starim hrvatskim tekstovima, otvorajući mogućnost daljnjeg istraživanja još uvijek teško dostupne hrvatske baštine, te stvaranje baze o lokacijama materijalne i pisane baštine kao bitnog određenja hrvatskog nacionalnog identiteta. Prisutnost hrvatske leksikografije i enciklopedistike u europskoj znanosti od šesnaestog stoljeća potvrđuje postojanost i prihvaćanje hrvatskog jezika i Hrvatske kao sastavnog dijela europskog identiteta. Uključenost Hrvatske u Europska kretanja očituje se i u postojanju vrijednih izvora za istraživanje hrvatske nacionalne povijesti izvan granica hrvatske u mnogim kulturnim ustanovama širom Europe, a bibliografski leksikon hrvatske baštine će manje poznate europske, a time i hrvatske izvore popisati i otvoriti put budućim istraživanjima. Istraživanja usmjerena sadašnjosti i budućnosti hrvatske u europskim okvirima nastoje stvoriti buduću hrvatsku baštinu u okviru leksikografije analizom nazivlja u području filozofije te stvaranjem enciklopedijskog filmskog rječnika, te popisati u okviru etnološke baze izvore za istraživanja etnoloških kretanja u Hrvatskoj, a samim time i u Europi. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag