zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2023-9-26
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Nuklearna fizika - temeljna istraživanja i primjene 
Voditelj: Dario Vretenar
Ustanova: Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb 
Sažetak: Eksperimentalna i teorijska istraživanja atomskih jezgri, njihove strukture i reakcija, predstavljaju jednu od najrazvijenijih i najdinamičnijih grana moderne fizike. Mnogobrojne primjene rezultata temeljnih istraživanja u nuklearnoj fizici, kao i u tu svrhu razvijenih tehnika i metoda detekcije, imaju važnu ulogu u razvoju drugih grana fizike, kao i niza novih tehnologija, od nanoznanosti i novih materijala, do medicine i proizvodnje energije. Predloženi program „Nuklearna fizika – temeljna istraživanja i primjene“ predstavlja prvi pokušaj okupljanja većeg dijela hrvatskih istraživačkih grupa iz područja nuklearne fizike. Svi projekti unutar programa međunarodno su prepoznati i uključeni u europska i svjetska istraživanja atomske jezgre. Teme istraživanja slijede prioritete i preporuke NuPECC-a (Nuclear Physics European Collaboration Committee), krovne europske organizacije za istraživanja u nuklearnoj fizici i ujedno stručnog tijela European Science Fondation (ESF). Zajedničkim radom svih uključenih projekata želimo povećati utjecaj nuklearne fizike u Hrvatskoj znanosti i ojačati ulogu hrvatske nuklearne fizike u međunarodnoj znanstvenoj zajednici. Udruživanje u program omogućit će intenzivnije sudjelovanje hrvatskih nuklearnih fizičara u radu europskih i svjetskih laboratorija, a posebno u razvoju opreme za velike akceleratorske centre. Rad na tako visokoj znanstvenoj i tehnološkoj razini nužno podrazumijeva i konstantno ulaganje u razvoj domaćih akceleratorskih laboratorija. U okviru programa tri projekta predlažu razvoj detekcijskih uređaja i metoda, te niz značajnih temeljnih eksperimenata koji zahtijevaju uporabu akceleratora sa stabilnim i radioaktivnim snopovima jezgri, elektronskog akceleratora, e+e- sudarača, kao i akceleratora na IRB. S obzirom na teme istraživanja, akceleratore i mjerne uređaje, predloženi eksperimentalni projekti su komplementarni, a pokrivaju širok spektar hadronske i nuklearne fizike od niskih, preko srednjih, do relativističkih energija. Temeljni eksperimentalni program dopunjen je jednim teorijskim projektom iz područja nuklearne strukture i nuklearne astrofizike. Bitan dio predloženog programa čine i primjenjena istraživanja. Ona se najvećim dijelom zasnivaju na razvoju i primjeni metoda koje koriste snopove nabijenih čestica. Postojeći eksperimentalni sustav na IRB, a prije svega nuklearna mikroproba i dva 1.0 i 6.0 MV tandem akceleratora, omogućuju rad sa spektrom različitih iona u širokom području energija.  

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag