zProjekti
zProjekti
Nije implementirano Tražilica
ZNANSTVENI PROJEKTI 2023-9-26
zProjekti Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Lista prihvaćenih znanstvenih programa
Liste prihvaćenih znanstvenih projekata
Arhiv projekta
(2002. - 2005.)
Pretraživanje arhiva
(2002. - 2005.)
Arhiv projekata
(1996. - 2002.)
Pretraživanje arhiva
(1996.-2002.)
Svibor (1990.-1995.)
Detalji programa
Program: Razvoj i primjena novih biofizikalnih postupaka i modela 
Voditelj: Davor Juretić
Ustanova: Prirodoslovno-matematički fakultet, Split 
Sažetak: Na temelju iskustava i saznanja uvidjeli smo mogućnosti poboljšanja točnosti biofizikalnih postupaka i modela koji se primjenjuju u graničnim područjima fizike, biologije i kemije za rješavanje problema na razini molekule do svojstava i dinamike bioloških i ekosustava. Programom objedinjujemo pet u svijetu prepoznatljivih istraživačkih grupa iz Splita, Osijeka i Zagreba s ciljem poboljšanja rezultata svake pojedinačne grupe kroz međusobnu suradnju. Područja istraživanja na Programu doprinose ostvarenju više hrvatskih (ali i europskih) strateških pravaca. Ispitivat će se mogućnosti poopćenja principa maksimalne proizvodnje entropije, kako bi se mogao primijeniti u raznim prirodnim znanostima i na slučajeve nestacionarnih stanja, varijabilnih vanjskih sila i nelinearnih odnosa između struja i sila. Posebni ciljevi istraživanja uključuju modeliranje strukture i djelovanja bioloških nanostrojeva i membranski-aktivnih polipeptida, te razvoj i primjena metoda nelinearne dinamike u znanosti o okolišu. Za nestacinarne vremenske serije skupine vezanih biooscilatora provest će se odgovarajuća nelinearna analiza i dinamičko modeliranje temeljnih procesa i njihovih kontrolnih mehanizama u uvjetima promijenjivog okoliša kod bio- i eko-sustava, pomoću kojih se homeostatsko stanje biosustava održava unutar danih granica. Radit će se na razvoju novih deskriptora (molekularnih i proteinskih), i novih postupaka u istraživanju odnosa strukture i aktivnosti bioaktivnih molekula, kompleksa, proteina, i procesa savijanja proteina. Koristit ćemo atomističke računalne simulacije i nove alate iz strukturne bioinformatike koje namjeravamo razviti. Bit će nadograđen i poboljšan računalni program SPLIT za modeliranje strukture membranskih proteina, kako bi zadržao vodeće mjesto u svijetu, kao i program za izbor najboljih (ne)linearnih regresijskih modela. Ti će programi biti primjenjivani na drugim projektima, a imat će i svoju tržišnu vrijednost, kao i neki modeli razvijeni na programu. Razvijenim metodama poboljšat će se modeli za predviđanje (1) farmakološki važnih svojstava i aktivnosti bioaktivnih molekula (posebice skupina flavonoidnih spojeva), te konstanti stabilnosti bioloških kompleksa, i (2) odnosa između primarne strukture, konformacije i topologije membranskih proteina, globalnih svojstava, sekundarne strukture i konstanti savijanja topljivih proteina, kao i rast mikrotubula u procesu diobe stanice. 

Prihvaćeni projekti u programu
Redni broj Voditelj Naziv projekta

Natrag